Het vfonds steunt N M Kamp Vught opnieuw

De vernieuwing en uitbreiding van Nationaal Monument Kamp Vught is een grote stap dichterbij gekomen. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) heeft, na de eerdere financiering van het ontwerpplan, onlangs een bijdrage van 400.000 euro toegezegd, met aanvullend een garantie van 400.000 euro.

Het vfonds kende eerder al een grote bijdrage toe voor de restauratie van barak 1B, de nevenlocatie die in 2013 geopend werd met een vaste expositie over Kamp Vught tijdens en na de oorlog. De toekenning past bij de intentieverklaring die het vfonds eerder samen met de provincie Noord-Brabant heeft getekend. De verschillende herinneringscentra en musea die aangesloten zijn bij de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 zorgen er samen met het vfonds voor dat ook na de viering van 75 jaar vrijheid het verhaal aan volgende generaties verteld kan worden. Michiel van Hattem, directeur vfonds: “Wij vinden het fijn dat met de steun van het vfonds nog meer bezoekers ontvangen kunnen worden. De bewustwording van de nieuwe generatie is zeker in de jaren rond ’75 jaar vrijheid’ erg belangrijk.”

Startklaar
In oktober werden de bomen aan de achterzijde van het gebouw gerooid. Het museum is startklaar voor de bouw, maar de begroting is nog niet helemaal sluitend. In totaal is 4,1 miljoen euro nodig om de plannen te realiseren en met de stijgende bouwkosten kan dit hoger uitvallen. Het totaal aan toegekende bijdragen van overheden en fondsen staat nu op bijna 3,5 miljoen euro. De opening is beoogd in november 2019.
Directeur Jeroen van den Eijnde: “Met de toekenning van het vfonds zetten we een forse stap vooruit bij het realiseren van onze vernieuwingsplannen. De voorbereidingen ten behoeve van de uitbreiding worden in januari gestart. Maar intussen moeten we nog een gat in onze begroting dichten. De komende tijd blijft spannend. Daarom zetten wij ook stappen richting het bedrijfsleven. Overheden en fondsen hebben ons zeer gesteund. Ik verwacht dat wij met ons verhaal ook een goede verbinding kunnen leggen met ondernemers.”

Nieuw gebouw
Nationaal Monument Kamp Vught streeft ernaar om in het najaar van 2019 de huidige vaste presentatie geheel te hebben vernieuwd. Tevens komt er een nieuw gebouw aan de achterzijde, dat is bestemd voor de ontvangst van (school)groepen. Het museum kreeg op 4 mei van het Ministerie van VWS als eerste goed nieuws met een toekenning van 1 miljoen euro. Hierna volgden bijdragen van de provincie Noord-Brabant, het Mondriaan Fonds, Stichting Dioraphte, stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught, het VSBfonds, de gemeente Vught, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstloc Brabant. De vrijwilligersactie ‘Samen herdenken, meer ruimte schenken’ leverde tot nu toe 15.000 euro op. In het voorjaar worden verschillende podiumactiviteiten georganiseerd, zoals een concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, het Vughtse koor Cantare in DePetrus en een korenmiddag in ’s-Hertogenbosch.

Betere bezoekervaring
De vaste expositie over de geschiedenis van Kamp Vught uit 2002 is verouderd en wordt geheel vernieuwd. Op drukke dagen bezoeken gemiddeld 15 schoolgroepen het museum voor een rondleiding (2017: in totaal 1924 groepen jongeren en volwassenen). Ongeveer de helft van de ruim 72.000 bezoekers waren scholieren. Dit heeft tot gevolg dat individuele bezoekers soms ‘verloren’ lopen tussen de groepen. Scholieren en losse bezoekers worden in de toekomst gescheiden, zodat de bezoekervaring voor beide groepen wordt verbeterd. Het nieuwe sober uit te voeren gebouw wordt aan de achterzijde gebouwd met 300 vierkante meter aan multifunctionele ruimtes, gedeeltelijk verdiept aangelegd. De uitbreiding is ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau DoepelStrijkers. Na de ontvangst gaan scholieren straks via een nieuwe doorsteek door de prikkeldraadomheining naar het buitenterrein, om daar de rondleiding te vervolgen.

Achtergrond vfonds
Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Dit is mogelijk dankzij de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Sinds de oprichting zet het vfonds zich in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Deze musea dragen bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform. Daarnaast blijft het vfonds mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Meer informatie vindt u op: www.vfonds.nl.

Kijk ook bij

‘Schatten van Vught’ start zesde jaargang

‘Schatten van Vught’, het tijdschrift van Stichting Erfgoed Vught over de geschiedenis van Vught, Cromvoirt …