Het siervuurwerk verdwijnt, maar de overlast blijft

Tijdens de ‘Gezamenlijke commissievergadering’ op 1 juli werd de discussie over de Kadernota door insprekers aangegrepen om bepaalde onderwerpen onder de aandacht van de Vughtse politiek te brengen, een daarvan was het vuurwerkverbod. Er was schriftelijke inbreng door ‘Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond’ (HVLV) dat de commissieleden op de hoogte bracht van de evaluatie van het vuurwerkverbod tijdens de laatste jaarwisseling.

De stelling was: Het verbieden van het oudjaarsvuurwerk ontneemt de inwoners een prachtig stuk Nederlandse cultuur. Het siervuurwerk verdwijnt, maar de overlast blijft. Volgens het HVLV staat vast dat een verbod op legaal siervuurwerk de handel in illegaal vuurwerk in de kaart speelt. Hoewel er afgelopen jaar dus geen consumentenvuurwerk is verkocht, zagen vele gemeenten slechts een daling van de schade van hoogstens rond de 30%, in sommige gemeenten werd zelfs een stijging van de geleden schade genoteerd. HVLV heeft tot dusver schadecijfers van 49 gemeenten verzameld. Deze versterken het beeld dat een hogere schade aan publieke eigendommen afgelopen jaarwisseling eerder regel dan uitzondering was. Van deze 49 gemeenten laten er slechts 14 een daling van het schadebedrag zien. In de rest van deze gemeenten is de schade meestal fors gestegen, waarbij verdubbelingen van de schadebedragen helaas geen uitzondering zijn. Wat HVLV betreft is er maar één conclusie mogelijk: als het gaat om hoeveel overlast ervaren wordt, of om hoeveel schade er tijdens een jaarwisseling ontstaat, is het afsteken van legaal siervuurwerk daarin niet de bepalende factor. Het verbieden van Nederlands siervuurwerk zal dus niet bijdragen aan de oplossing van deze problemen.

‘Live’ was aanwezig Frans Köhler uit Emmen, voorzitter van Vuurwerkcheck. Hij vertelde dat een vuurwerkverbod weinig tot geen invloed heeft op schade aan straatmeubilair, zoals prullenbakken, omdat legaal siervuurwerk niet krachtig genoeg is om dat te vernielen. De schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Ook wees hij erop dat de overlast door vuurwerk vooral wordt ervaren als het wordt afgeschoten buiten de toegestane uren: 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Hij gaf eveneens aan dat een vuurwerkverbod moeilijk te handhaven is en dat de vuurwerkbranche hard werkt aan veiliger vuurwerk. Volgens Köhler heeft de beantwoording van een vraag in de Stemwijzer bij de laatste verkiezingen uitgewezen dat van de 3,3 miljoen Nederlanders die daaraan deelnamen, 56% niet tegen het afsteken van siervuurwerk was. Hij adviseerde de raadsleden zich aan te sluiten bij het landelijke vuurwerkbeleid om zo een lappendeken van lokale maatregelen te voorkomen.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …