Mariabeeld met de engelen (Foto: Freek Jansen, 1992)

Het Mariabeeld met de engelen

In Het Klaverblad van 18 april stond een artikel over de geschiedenis van de Mariakapel in het Lievevrouwepark in Vught vanaf 1947 en de twee Madonnabeelden. Bij het Mariabeeld dat onlangs in het park is herplaatst, vallen twee dingen op.

Door Hanneke Das-Horsmeier

Over het algemeen wordt Maria met de kleine Jezus staande afgebeeld. Dat in tegenstelling tot de Piëta-voorstellingen, waar een zittende Maria haar gestorven zoon op haar schoot heeft. Maar ook in het park zien wij een zittende Madonna. Nog opvallender en vrij uniek is echter de toevoeging van twee engelen. Zij houden een doek op, mogelijk als symbool van zorgzaamheid. Van beeldhouwer Niel Steenbergen ontving ik in 1992 een bijzondere brief, waarin hij uitlegde wat hij met die engelen bedoelde:

Engelen waren al wat uit de gratie. In deze verlichte cultuur wordt ’t wat onzinnig gevonden om nog in engelen te geloven. Onze kinderen wordt geleerd dat ’t sprookjesfiguren zijn. Zo wordt ons de kans ontnomen bepaalde gevoelens of indrukken op te merken en te interpreteren. Dan verdorren deze gevoelens en verdwijnen geheel, wanneer we volwassen zijn geworden. Want – wordt ons gezegd – dan hebben we geleerd wat realiteit en wat fantasie is. Alleen denk ik: wanneer we ons er opnieuw van bewust worden dat we één van de schakels zijn van een geheel, waarin de mens nooit de boventoon mag en kan voeren – dat zogenaamde ecologisch bewustzijn -, zullen we ophouden om de aarde, dieren, planten en mineralen uitputtend te exploiteren.

Met dank aan het Catharijneconvent te Utrecht voor het overleg.

Kijk ook bij

Het is bijna tijd voor de Vughtse Cultuurweek 2023

Ingezonden mededeling De Vughtse Cultuurweek 2023 staat weer voor de deur. Dit jaar zal de …