Burgemeester Van de Mortel bij de ideeënbus van het pomphuisje naast de Sint-Nicolaaskerk

Het Klaverblad voortaan huis aan huis in Helvoirt?

Burgemeester Van de Mortel en Helvoirtenaar Jan van Balkom bezorgden Het Klaverblad deze week in enkele straten van Helvoirt. Met deze actie willen zij onder de aandacht brengen dat zij het belangrijk vinden dat het weekblad in de toekomst deur voor deur in Helvoirt bezorgd wordt.

Het Klaverblad brengt de bewoners van Vught, Cromvoirt, Helvoirt, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Esch 50 keer per jaar op de hoogte van allerlei activiteiten in Vught, Cromvoirt en straks ook in Helvoirt. Als gratis weekblad zijn wij daarbij voor een belangrijk deel afhankelijk van de kopij die organisaties, verenigingen, bedrijven en inwoners ons wekelijks aanleveren. Dat is vaak veel meer dan wij in de papieren versie van ons blad kunnen plaatsen. Daarom is het ook de moeite waard om hetklaverblad.nl te bekijken. Daarop vindt u niet alleen meer artikelen en de activiteitenkalender, maar ook – elke woensdag vanaf ca. 10.00 uur – de digitale versie van de papieren krant.

Bezorging
Er wordt elke week veel moeite gedaan om Het Klaverblad tijdig bij iedereen in de bus te laten vallen. Wij horen vaak terug van organisatoren dat publicaties in ons blad belangrijk zijn voor het slagen van hun initiatieven. Daarnaast draagt het blad een steentje bij aan de verbinding en samenhang in onze samenleving. Helaas is het sinds het wegvallen van verschillende verspreidingsbedrijven niet eenvoudig om voor elke krantenwijk een bezorger te vinden. Het is de bedoeling dat het blad in ieder geval op alle adressen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt wordt bezorgd. Wij weten dat het financieel niet een heel lucratieve klus is om een krantenwijk te nemen, maar wel een dankbare. Wij zijn dringend op zoek naar betrouwbare bezorgers voor enkele wijken in Vught en Helvoirt. Leeftijd is niet belangrijk; jong én oud zijn van harte welkom om te reageren. Er zijn tegenwoordig veel mensen, vooral ouderen, die voor hun gezondheid extra willen bewegen. Met een krantenwijk snijdt het mes aan meerdere kanten. U komt in beweging, het levert wat geld op en dorpsgenoten zijn blij dat ze Het Klaverblad op tijd in de bus krijgen. Voor informatie kunt u bellen naar 073-6561829.

Helpt u mee?
Burgemeester Van de Mortel ondersteunt de roep om bezorgers van Het Klaverblad graag. “In Het Klaverblad staan elke week alle gemeenteberichten voor onze inwoners. Daarmee is het blad een belangrijk communicatiemiddel voor de gemeente, dat ons verbindt en verenigt en voor iedereen gratis beschikbaar is. Maar dan moet het wel goed bezorgd worden. Helpt u daaraan mee?”
Ook Jan van Balkom, medewerker van ’t Pomphuiske, het blad dat de Helvoirtenaren al meer dan 50 jaar maandelijks op de hoogte houdt van de laatste nieuwtjes uit het dorp, vindt het belangrijk dat Het Klaverblad in Helvoirt goed verspreid wordt. “Na 1 januari 2021 hoort Helvoirt bij Vught en dan is het voor ons interessant om op de hoogte te blijven van wat er in Vught allemaal speelt, zeker ook in de politiek. Daarnaast gaan veel inwoners van Helvoirt naar Vught-Centrum en het Moleneindplein voor hun inkopen, dus ook berichten en advertenties van bedrijven kunnen op belangstelling rekenen.” De inwoners van Vught en Helvoirt moeten elkaar de komende periode snel beter leren kennen. Daarom hebben Jan van Balkom en Peter van Gorp het initiatief genomen om in samenwerking met de gemeenten Vught en Haaren dit jaar met een glossy uit te komen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Het magazine, dat gevuld zal worden met boeiende content, moet ervoor zorgen dat de inwoners van de drie dorpskernen meer zicht op elkaar krijgen.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …