Het Klaverblad omarmt de toekomst en hoort graag uw mening!

‘Geef je mening, deel je ideeën!’ Met deze oproep nodigen wij onze lezers en adverteerders uit mee te denken over de toekomstplannen van Het Klaverblad. Ons gratis huis-aan-huis verspreide weekblad valt al sinds 1950 bij u op de deurmat en het is voor het eerst dat we u actief om uw medewerking vragen. Dat is heerlijk eigentijds en tegelijk heel logisch, want we willen ons aanbod mee laten groeien met de behoeften en wensen van onze gebruikers. Wij vinden dat we dat pas echt effectief kunnen doen als we u hebben gehoord. Op https://www.hetklaverblad.nl/enquete/ kunt u (anoniem) kiezen voor de lezersenquête of de ondernemersenquête. We kijken uit naar uw input!

Het Klaverblad is historisch verankerd in de regio Vught. We fungeren als spreekbuis voor de gemeente, voor sociale partners en voor veel bedrijven en inwoners. We doen dat via de papieren krant en steeds vaker ook via onze website. We zijn heel benieuwd naar uw mening en uw ideeën over de inhoud van ons nieuwsaanbod, over de media die we inzetten, over de mogelijkheden die onze adverteerders hebben en over nog veel meer. De enquête is vanaf 20 april 2022 online in te vullen. Medio/eind mei delen we de resultaten met u.

Prominente lezer
Een prominente lezer van ons weekblad is Roderick van de Mortel, burgemeester van de gemeente Vught. We hebben hem gevraagd naar zijn ervaring met Het Klaverblad.

Hoe belangrijk vindt u Het Klaverblad voor de gemeente Vught?
Ik vind het Klaverblad, het enige huis-aan-huis nieuwsblad in Vught, heel belangrijk. Ook in onze gedigitaliseerde maatschappij voorziet het naar mijn overtuiging nog steeds in een behoefte. Je bereikt er doelgroepen mee, die niet gemakkelijk toegang hebben tot computers, laptops en smartphones. Ik denk bijvoorbeeld aan onze grote groep ouderen. Daarnaast verbindt Het Klaverblad organisaties, ondernemers en de gemeente; het kantoor aan de Helvoirtseweg kennen we allemaal. Je bent er altijd welkom. En laten we eerlijk zijn; het is leuker om met het knisperende papier van Het Klaverblad aan de keukentafel te zitten, dan door je smartphone te scrollen.

Kijkt u ook wel eens op de website van Het Klaverblad?
Zeker. Het is een overzichtelijke site, die goed wordt bijgehouden en waarbij je snel en eenvoudig het actuele nieuws kunt raadplegen. Ook de archivering van de oudere Klaverbladen is prettig. Niet alleen ik zoek er wel eens zaken in terug, ik weet dat onze medewerkers dat ook doen. En ik mag ook graag eens door de ‘Klavertjes’ scrollen.

Hebt u een typerende herinnering aan Het Klaverblad of is er wellicht een anekdote die u met onze lezers wilt delen?
Ik heb veel goede en dierbare herinneringen aan de plezierige contacten met Hans van der Velden. Hans betekende heel veel voor Het Klaverblad, de ondernemers en de gemeente. Gastvrij, joviaal, altijd op de hoogte van alles wat er in Vught gaande was. Hans kende iedereen en iedereen kende Hans. We missen hem nog steeds heel erg. Maar Ik ben ontzettend blij dat zijn vrouw Yolanda met de medewerkers besloten heeft door te gaan met Het Klaverblad.

Het Klaverblad wil zichzelf toekomstgericht ontwikkelen. Hebt u tips voor Het Klaverblad?
Ik hoop dat Het Klaverblad erin blijft slagen om die verbindende rol te spelen tussen onze drie mooie dorpen, maar vooral tussen onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Daar zit de kracht van Het Klaverblad, denk ik. Het is in veel opzichten een blad voor en door Vughtenaren, onder de hoede van de gedreven redactie. Zorg voor voldoende diversiteit en bestrijk die kleurrijke facetten van onze prachtige samenleving. Zorg ook voor jeugdig elan. Maak het blad ook een gemeenschapsblad voor en door jongeren. De jeugd heeft immers de toekomst en hoort dan ook beslist bij een toekomstgerichte ontwikkeling. Maak het interessant en aantrekkelijk voor jonge lezers, sponsors en opvolgers bij Het Klaverblad zelf.

Het Klaverblad wil lezers en ondernemers betrekken in die toekomstplannen. Daartoe is er een enquête ontwikkeld. Hoe zou u lezers en ondernemers in het verspreidingsgebied willen oproepen deze online enquête in te vullen?
We nemen Het Klaverblad vaak voor vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. We moeten het samen voeden, inhoud geven en gebruiken. Het is het enige echt Vughtse nieuwsblad waarin alles en iedereen in onze gemeente aan bod komt. Bent u ondernemer, instelling of vereniging? Plaats een advertentie, doe een oproep of kondig uw evenement aan. Bent u inwoner, belangstellende of nieuwsgierige? Lees het en deel het. En laten we allemaal de enquête invullen. Maak Het Klaverblad tot onze gezamenlijke spreekbuis. Het lokale bereik is uitstekend, de doelgroepen zijn divers en het is een betaalbaar, betrouwbaar en beproefd medium voor organisaties, bedrijven en inwoners.

> naar de enquete

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …