Vevag BV (handelsnaam Kroot & Partners) en Braaksma & Roos Architectenbureau i.s.m. Nobel Klimaatadvies en Buiten Creatief Tuinen

‘Het huis voor Vincent’ winnende ontwerp voor de Oude dr. Landmanschool in Helvoirt

Het winnende ontwerp voor de Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12 in Helvoirt komt van het team VEVAG BV en Braaksma & Roos Architectenbureau. De onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Floris Alkemade, wees het plan ‘Het Huis voor Vincent’ unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. De jury sprak van ‘een compleet en aantrekkelijk plan met veel potentie voor het dorp, ook dankzij de slimme programmering’. De gemeente Vught zal, volgens de regels, de gebouwen verkopen aan VEVAG BV, zodat het winnende plan uitgevoerd kan worden.

Over het winnende plan ‘Het Huis voor Vincent’ merkte de jury onder meer op dat de relatieve eenvoud goed past in de dorpsstructuur en bijdraagt aan de omgeving. De jury heeft veel waardering voor de kwaliteit van het ontwerp waarbij het plan teruggrijpt op de originele architectuur en een beeldbepalende veranda wordt teruggebracht. De historische analyse en het terugbrengen van verloren gegane kwaliteiten liggen aan de basis van dit plan. Ook constateerde de jury: “De mix van gebruikers en van sociale en culturele functies in dit plan en de vernieuwde achtertuin vormen een toevoeging voor het dorp. Er is sprake van een veelheid in soorten woningen, met begeleid wonen in zelfstandig verhuurde appartementen in het hoofdgebouw.”

De jury vond dat de drie teams die een plan hadden gemaakt, grote betrokkenheid bij de opgave hebben getoond en met veel passie aan hun ontwerpen hebben gewerkt. Ook getuigen de plannen alle drie van veel aandacht voor duurzaamheid. “Daarbij is er oog voor sociale en economische aspecten, voor circulariteit en grondstoffen, voor klimaat en energie en vooral voor groen. Er is gekeken naar de gebruikers, de omgeving en naar inheemse planten, waarbij soms sprake was van een mooie mix van deze aspecten”, aldus de jury.

De prijsvraag is vorig jaar door de gemeente Haaren uitgeschreven. Door de gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Vught dit project vanaf 1 januari voortgezet. Zoals de gemeente Haaren al had besloten, is de jury-uitspraak bindend. En dus gaat de gemeente Vught verder met de deze winnaar. De gemeente is enthousiast over de bouwer en zijn plan. Op dinsdag 23 maart heeft het college een voorlopig gunningsbesluit genomen om een verkoopovereenkomst te sluiten met de winnaar zodat ‘Het Huis voor Vincent’ uitgevoerd kan worden.

Voor de verkoop van de Oude dr. Landmanschool en de naastgelegen oude directeurswoning in Helvoirt schreef de gemeente Haaren een openbare prijsvraag uit onder teams van ontwikkelende partijen en architecten. Gevraagd werd om een voorstel voor herontwikkeling van deze gebouwen met aandacht voor zowel ruimtelijke kwaliteit als maatschappelijk rendement. Uit de 17 teams die zich hadden aangemeld voor deelname, werden er drie geselecteerd om een plan te maken: Vastlab Projectontwikkeling BV met Atelier van Berlo, VEVAG BV met Braaksma & Roos Architectenbureau, en Houta Projectontwikkeling BV met Architecten aan de Maas BV. De plannen werden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, bestaande uit Floris Alkemade (architect FAA, voorzitter), Peter Blankenstein (onafhankelijk adviseur wonen en zorg) en Anne-Marie Rakhorst (ondernemer en eigenaar Duurzaamheid.nl); Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) was secretaris van de jury. Architectuur Lokaal begeleidde de programmering en uitvoering van de competitie.

Kijk ook bij

Lucas Duynisveld wint nationale eindronde International Junior Science Olympiad

Gymnasium Beekvliet is als school zeer actief op olympiades en dit jaar ook heel succesvol. …