De ambitie is om te komen tot 12 groene initiatieven

Het Groene Woud zoekt ‘Out-of-the-box’-projecten

LNMH en Streekfonds Het Groene Woud dagen bewoners van ‘Het Groene Woud’ uit tot ‘om-denken’ en zo met ‘out-of-the-box’ voorstellen te komen voor vergroting van de biodiversiteit in het gebied. Zij kunnen vervolgens in aanmerking komen voor een voucher van  250,  500, of  1.000 euro  voor de uitvoering van hun plan. Vanuit Streekfonds Het Groene Woud is 10.000 euro beschikbaar gesteld voor projecten en activiteiten die op een vernieuwende manier bijdragen aan het vergroten van de soortenrijkdom. Stichting LNMH (Landschap Natuur en Milieu Haaren) is trekker van het project. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot uiterlijk 30 september 2017 bij LNMH worden ingediend.

Streekfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds heeft voor het project van 2017 in de Stichting Landschap Natuur en Milieu (LNMH) uit Haaren een enthousiaste partij gevonden die op zoek gaat naar groepen particulieren die in Het Groene Woud een vernieuwende bijdrage willen leveren aan behoud en versterking van biodiversiteit. Het Groene Woud ligt in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg. Het heeft in de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het cultuurlandschap, flora en fauna. Er is veel bereikt en daar kunnen we allemaal van genieten. Maar de soortenrijkdom is kwetsbaar en verdient daarom ook dit jaar een extra impuls.

Vernieuwende projecten
Gangbare projecten zoals het plaatsen van nestkasten en het planten van inheemse struiken hebben hun nut al bewezen, maar met ‘meer van hetzelfde’ komen we er niet. Meestal komen biodiversiteitsinitiatieven uit de koker van natuurverenigingen. De tijd is nu rijp om ook groepen aan te spreken die weliswaar een ander doel hebben, maar daarbij wel plezier hebben in het aantrekken van bijvoorbeeld vogels en vlinders. Ook valt te denken aan het combineren van een monumentale omgeving met eetbare planten of bomen, waardoor de aantrekkingskracht voor een bezoek door ouders met kinderen wordt vergroot. Daarom nodigt LNMH allerlei groepen uit voor het indienen van projecten: van sportclub tot scouting en van buurtvereniging tot heemkundekring. De ambitie is om te komen tot 12 groene initiatieven, door het hele Groene Woudgebied heen. Het is de bedoeling dat de groepen die de initiatieven ontwikkelen deze ook gaan uitvoeren. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van deelname, voor hen bestaan er alternatieve financieringsmogelijkheden.

Aanvraagformulier
Het project loopt van september 2017 tot eind 2018. De toekenning van vouchers wordt verdeeld in drie of vier perioden. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot uiterlijk 30 september 2017 bij LNMH worden ingediend. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via lnmh.projecthgw@gmail.com. Telefonische informatie kan worden ingewonnen bij projectleider Tiny Vermeer uit Helvoirt. Zij is bereikbaar via 06-22123917.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …