Het college van burgemeester en wethouders nodigt u uit

Een nieuwe gemeente, een nieuw bestuur, een nieuwe start. Die nieuwe start maakt het college van Vught graag met u, inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt. We kiezen voor meer openheid en transparantie en we willen u eerder betrekken bij onze plannen. Wilt u een bijdrage leveren? We nodigen u uit.

Het staat in ons coalitieakkoord: de eerste 100 dagen van deze bestuursperiode investeren we in een hernieuwde kennismaking met u, inwoners, bedrijven en instellingen van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Met elkaar vormen we de nieuwe gemeente Vught. En met elkaar zijn we tot veel in staat. Dan moeten we elkaar wel weten te vinden. En dat begint met een nadere kennismaking.

We nodigen u van harte uit
Graag gaan we met u in gesprek en we kijken ernaar uit om u te ontmoeten. Wat vindt u van het coalitieakkoord? Wat denkt u van onze plannen en ambities? Wilt u er een bijdrage aan leveren? Hebt u voorstellen voor de uitwerking van het akkoord in een concreet uitvoeringsplan? Dan nodigen we u van harte uit voor een kort kennismakingsgesprek over onze gezamenlijke toekomst.

In gesprek
We kiezen – ook om praktische redenen – voor een beknopt gesprek van 30 minuten. Natuurlijk is er, als daar aanleiding toe is, ook gelegenheid voor een vervolggesprek. Dat gebeurt dan in een latere fase met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Andere gesprekspartners
Naast deze ‘open’ uitnodiging, versturen we ook veel gerichte uitnodigingen aan allerlei instellingen, bedrijven en belangengroepen. Hebt u – of heeft uw organisatie – zo’n persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan verwijzen we graag naar de mogelijkheden voor een gesprek die daarin zijn vermeld.

Een veilig gesprek
Hoe gaan we in gesprek in een tijd van veilig afstand houden en gezelschap mijden? We kiezen in beginsel voor een digitale ontmoeting. Hebt u liever een fysiek onderhoud, dan kan dat – onder voorwaarden – ook. Om veilig met elkaar te kunnen spreken, verzoeken we u om hooguit één gesprekspartner mee te nemen.

Spreekuur
Vanzelfsprekend staan de wethouders en burgemeester u niet alleen nu graag te woord. U kunt op elk gewenst moment een gesprek met een bestuurder aanvragen over een onderwerp naar uw keuze. Om gebruik te maken van het spreekuur belt u het bestuurssecretariaat voor het maken van een afspraak: telefoon: 073 65 80 680. Wanneer u maar wilt.

Aanmelden
Wenst u gebruik te maken van deze uitnodiging, meldt u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat: bestuur@vught.nl. We verzoeken u vriendelijk om uw naam (of namen) te vermelden en aan te geven:
– of u kiest voor een digitaal of fysiek onderhoud,
– of u alleen of met een gesprekspartner het gesprek aan wilt gaan,
– of u een voorkeur hebt voor donderdagochtend of vrijdag (de dagen waarop we ruimte reserveren in de agenda’s van de bestuurders).

We hopen dat u gebruikmaakt van onze uitnodiging en dat we elkaar binnenkort ontmoeten, digitaal of in persoon. U bent van harte welkom.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …