Hervatting dienstregeling Buurtbus 207 op zaterdag

Met ingang van zaterdag 6 november zal Buurtbus 207 de dienstregeling op zaterdagen gaan hervatten. Het betreft een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode zal bekeken worden of er voldoende aanbod is van passagiers en er voldoende personele bezetting kan worden gerealiseerd met vrijwilligers. Als aan de voorwaarden van de bezetting na de proefperiode kan worden voldaan, zal de dienstverlening definitief worden hervat.

Attentie: in verband met de afsluiting van de rotonde Postweg in Vught worden vanaf 1 november t/m 19 december de route en dienstregeling van buurtbus 207 aangepast. U vindt deze informatie op buurtbus207.nl/actueel.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …