Herontwikkeling Rozenoord in gang gezet

Het Vughtse college heeft besloten Rozenoord te herontwikkelen tot woningbouwlocatie voor middeldure huurwoningen. Met kaders en randvoorwaarden bewaakt het college de kwaliteit van het bouwplan en wordt het behoud van de markante gevel aan de
St.-Elisabethstraat geborgd. De verkoop van de percelen Rozenoord, Vlierthonk en
St.-Elisabethstraat 1a wordt in 2018 verwacht.

Voor een aantal Vughtse inwoners heeft de gevel van Rozenoord op de hoek
St.-Elisabethstraat/Secr. van Rooijstraat een bijzondere betekenis, al of niet met een nostalgisch tintje. Daarom kiest het college voor het behoud hiervan. Daarnaast moet de beeldkwaliteit van de nieuwbouw aansluiten op het Vughtse Hart en krijgt het complex huurappartementen een hoogte van drie bouwlagen met een kap of vier bouwlagen. Op de hoeken is een extra bouwlaag met kap mogelijk. De toekomstige bewoners kunnen parkeren op het eigen terrein, half verdiept aan de voorzijde en onder het gebouw.

De verwachting is dat de gebouwen begin 2018 beschikbaar komen. De meeste van de huidige gebruikers hebben al een alternatief gevonden o.a. in DePetrus. Met dit besluit tot herontwikkeling van de locatie Rozenoord, komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. In april 2016 vroeg de raad het college bij motie om een voortvarende aanpak.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …