dav

Herman Ooteman en Agatha Pennekamp 60 jaar getrouwd

Herman Ooteman (83) en Agatha Pennekamp (81) zijn beiden geboren in het West-Friesland, respectievelijk in Lutjebroek en Venhuizen. Ze trouwden 14 juli 1958 voor de wet omdat ze anders geen recht hadden op een huis en 9 mei 1959 voor de kerk. Het echtpaar ging naar Beverwijk, waar Herman als smid bij De Hoogovens aan het werk kon. Omdat de 2 oudste kinderen doof geboren werden, waren ze genoodzaakt om verder af te zakken naar het zuiden om de kinderen de beste kans op een ‘normaal’ leven te geven door scholing op het Instituut voor Doven. Het werd in eerste instantie Ravenstein waar Herman als scheepsbouwer ging werken. In Ravenstein werd de derde zoon geboren, die wel kon horen. Omdat er een aanbod van het Rijk kwam voor een baan in het Huis van Bewaring in Den Bosch, verkaste het gezin naar Berlicum. Daar werden de 2 dochters geboren. Enkele jaren later verhuisde de familie Ooteman naar Vught.

In de loop der jaren zong Herman in diverse koren en altijd was hij actief in de duivensport; in Vught werd hij ook bestuurslid van de duivensportvereniging. Daarnaast zong hij in het Koninklijk Vughts Mannenkoor. Vanwege de moderne liederen is Herman gestopt met het mannenkoor en is hij in een combo gaan spelen om begrafenissen en crematies authentiek op te luisteren. Met de actieve duivensport is hij vanwege gezondheid gestopt, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan; inmiddels ‘ruisen’ de duiven weer om het huis. Enkele jaren geleden heeft hij nog de krant gehaald als 79-jarige man die op de rotonde door de politie van zijn fiets werd gereden. De vrees was dat ‘die oude knar’ wel dood moest zijn, maar nee: opstaan, stuurtje recht zetten, info uitwisselen, opstappen en naar huis racen! Agatha heeft zich altijd gewijd aan haar gezin. Daarnaast was ze steeds bezig met gym en turnen, de meeste van haar kinderen hebben dit ook jaren persoonlijk meegekregen. Zelfs nu geeft ze nog steeds callanetics aan, zoals ze zelf zegt, ‘oudere mensen’. Ziek zijn Herman en Agatha nooit geweest, nu ze ouder worden wordt het wel wat minder, maar dat geven ze nooit toe, het zijn geen oudjes … ze zijn ‘pas’ in de 80. Zaterdag 14 juli werd het 60-jarig huwelijksfeest in intieme kring gevierd met de kinderen en 9 kleinkinderen. Wethouder Peter Pennings kwam het diamanten echtpaar namens het gemeentebestuur in de bloemetjes zetten.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …