Herinrichting Genietuin

Enkele jaren geleden is begonnen met het maken van plannen om de Genietuin in Vught anders in te delen. De Genietuin is de buitenexpositie van het Geniemuseum.

Het is de bedoeling, dat de diverse soorten bruggen, die nu nog verspreid liggen, gegroepeerd worden over de greppel bij de ingang. Dit zijn dan de MGB (medium girderbridge), een Duitse vakbrug, een brug van de Centurionbruglegger, de rijsporenbrug en de baileybrug. Ook zullen de diverse bunkers worden geplaatst tussen de Koude Oorlogbunker en de bunker die heeft gestaan in de boulevard van Scheveningen. In de Genietuin staan verspreid ook diverse gedenktekens voor overledenen. Op een afzonderlijk perceel zullen deze worden uitgestald, waardoor zij beter bereikbaar zijn voor nabestaanden. In de gedenktuin zal ook een plaats worden ingericht voor het uitstrooien van de as van overleden Genisten. Op een bord zullen de namen worden vermeld van degenen van wie de as is uitgestrooid.

De uitvoering van het project onder leiding van adjudant bd Ton de Vries is begonnen. In het kader van opleiding/ oefening worden de werkzaamheden uitgevoerd door 105 Waterbouwcompagnie, gevestigd op Treurenburg. Het is de bedoeling, dat op termijn ook nieuwe machines de expositie zullen verrijken. Te denken is aan een tank die bruggen kan leggen, een doorbraaktank van de Genie en een Zweedse mijnenlegger.

Het museum is gevestigd aan de Lunettenlaan 102, 5263 NT te Vught.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …