Henny Peters

Henny Peters, oud-directrice Reeburgmavo, overleden

Woensdag 11 september is, na een lang en rijk leven, Henny Peters in de residentie Molenwijck in Loon op Zand overleden. ‘Juffrouw Peters’, zoals zij in de Vughtse onderwijskringen bekendstond, werd in 1923 geboren in Naarden in een groot gezin waarvan de vader beroepsmilitair was. Via Amersfoort kwam het gezin in Vught terecht.

(Door Martien Smits)

Haar onderwijsloopbaan begon op basisscholen in Vught, Den Bosch en Son. In 1958 werd zij lerares Engels op de St. Antoniusmulo voor meisjes in Vught. In de beginjaren zestig ging de directrice, zuster Theresita, met pensioen en ook de andere zusters Franciscanessen verdwenen uit de school. Juffrouw Peters werd na enige tijd waarnemend directrice. De schoolbesturen van de St. Jozefulo voor jongens en de meisjesmulo St. Antonius kwamen op initiatief van Harrie ter Heine, directeur van de jongensulo, tot overeenstemming over een fusie tussen beide scholen. Daarbij kwam van kerkelijke zijde wel het bezwaar naar voren dat het eigenlijk niet hoorde: jongens en meisjes in één klas.

Fusie
Ter Heine had in deze periode veel contact met zijn collega van de meisjesmulo, Henny Peters, over alle te nemen stappen om te komen tot een succesvolle fusie van beide scholen. Zij reageerde enthousiast op het voorstel om samen aan de nieuwe school te werken. Op een prachtige locatie in het Reeburgpark werd daarna een grote school gebouwd. In september 1966 werd die officieel geopend. Ze kreeg de naam Reeburg, instituut voor MAVO. Ter Heine werd directeur en Peters adjunct-directrice. Toen Harrie ter Heine in 1974 om gezondheidsredenen afscheid van de school moest nemen, werd Henny Peters door het schoolbestuur als vanzelfsprekend tot directrice benoemd. Met grote geestdrift en accuratesse vervulde zij haar rol. Leerkrachten en leerlingen stonden bij haar centraal. Zij stimuleerde buitenschoolse activiteiten, was streng, maar rechtvaardig.

Onderscheiding
De school groeide, het aantal leerlingen ging van 600 naar 800 en er moesten lokalen worden bijgebouwd. Henny Peters bleef de school leiden met vaste hand. Haar devies was de tekst van de eerste steen die gelegd werd bij de ingang van de school: ‘Kennis alleen leidt tot eigenwaan, het is de liefde die opbouwt’. Bij haar afscheid in 1984 werd zij wegens haar grote verdiensten voor het onderwijs in Vught benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1994 nam ze afscheid van Vught en ging ze met haar zus Riet in Residentie Molenwijck in Loon op Zand wonen. Op 7 november 2010 kwam de Reeburgmavo op televisie in het programma ‘De Reünie’. Haar optreden daarin leidde tot haar grote vreugde tot hernieuwde contacten met enkele oud-leerlingen. Henny heeft in Loon op Zand nog vele jaren mogen genieten van haar pensioen en ze bleef ondanks haar lichamelijke klachten tot het einde helder van geest. Ze stierf op de leeftijd van 96 jaar. Oud-leerlingen en oud-collega’s van de – inmiddels opgeheven – Reeburgmavo zullen ongetwijfeld met respect en bewondering terugdenken aan deze vrouw, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in hun leven en in dat van vele anderen.

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …