Help mee de ombouw van het spoor in goede banen te leiden!

Vught gaat op de schop. Na jaren van voorbereiding zet ProRail de laatste stappen in de voorbereiding om het treinverkeer, grotendeels verdiept in een tunnelbak, door Vught te laten lopen. Een enorm project waarmee iedereen in Vught vroeg of laat te maken krijgt. De uitvoering start in 2023 met de bouw van een tijdelijk spoor en eindigt rond 2030 als de spoorzone landschappelijk is ingericht.

De werkzaamheden raken het dagelijks leven in Vught. Of je nu woont langs het spoor of op weg bent naar school, je werk, de huisarts of om te gaan sporten, we krijgen met omleidingsroutes en bouwactiviteiten te maken. Ook winkels en bedrijven gaan het merken in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook de organisatoren van activiteiten in Vught. Daarom is het verstandig goed in beeld te hebben wat er gaat gebeuren zodat je voor je belangen en die van je ‘achterban’ kunt opkomen.

Oproep
De Klankbordgroep Spoor werkt al sinds 2015 op een constructieve manier samen met ProRail. De belangen van Vught hebben we voortdurend onder de aandacht gebracht om ervoor te zorgen dat het nieuwe spoortraject in Vught zo goed mogelijk wordt ingepast. Voor de nieuwe fase van bouw die nu aanbreekt is het belangrijk de samenstelling van de Klankbordgroep breder te trekken. Immers, iedereen in Vught passeert regelmatig het spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven of maakt gebruik van het station. Ook het omwisselen van het spoor met de N65 maakt deel uit van dit werk. Vandaar de oproep van de Klankbordgroep: “Help mee de ombouw van het spoor in goede banen te leiden!”

Heb jij als inwoner van Vught (ook als je niet direct aan het spoor woont) óf als vertegenwoordiger van een organisatie (vereniging, onderwijs, zorg of bedrijf) in Vught interesse om mee te denken in de Klankbordgroep Spoor? Volg dan een webinar op woensdag 14 april om 19.00 uur. Hierin geven enkele klankbordgroepleden, onder leiding van Erik Donkers, toelichting op de rol, de gewenste samenstelling en de activiteiten van de Klankbordgroep Spoor.
Doe mee aan het webinar en besluit daarna of je wilt meehelpen. Stuur een email naar kbgspoor@icloud.com en je krijgt een uitnodiging met instructie hoe je kunt deelnemen aan het webinar.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …