Heel Vught kan nu meepraten over locaties voor tijdelijke woningen

Het project tijdelijk wonen is na de valse start begin dit jaar tijdelijk ‘on hold’ gezet. Het plan om zonder participatie met de buurt tijdelijke woningen te bouwen bij speeltuintjes in de Vughtse Hoeven leidde tot het aftreden van wethouder Fons Potters en het terugtreden van D66 uit het college. In de raadsdialoog van donderdag 23 maart werd het project weer opgepakt. De Vughtse politiek kreeg te horen hoe het college nu wil komen tot locaties voor tijdelijk wonen. In de commissievergadering van donderdag 13 april zal gedebatteerd worden over het dossier tijdelijke woningen en in de raadsvergadering van donderdag 25 mei moet de raad beslissen over het nieuwe plan van aanpak. Voor het zover is wordt vanaf 1 april gestart met het participatietraject. Tijdens de raadsdialoog gaf wethouder Yvonne Vos al aan dat er in ieder geval géén tijdelijke woningen komen bij speeltuintjes.

Tijdens de raadsdialoog vertelde projectleider ‘tijdelijk wonen’ Dennis Boset dat gezien de woningnood het plan om tijdelijke woningen te realiseren actueel blijft. De wachttijd voor sociale huurwoningen is bij woningstichting Charlotte van Beuningen immers al opgelopen tot 10 jaar. In de nieuwe aanpak is de participatie een belangrijk onderdeel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de communicatie in algemene zin en een participatietraject per wijk wat om maatwerk vraagt. Er is oog en respect voor de omgeving en de gemeente gaat met open vizier het gesprek aan met de buurtbewoners om samen de mogelijkheden te onderzoeken. Bewoners krijgen ook de mogelijkheid zelf locaties aan te dragen, die daarna worden getoetst aan de selectiecriteria. Om te kunnen laten zien hoe een tijdelijke woning er kan uitzien, houdt de gemeente vast aan het plan om op de locatie van de woonstichting aan de Wilhelminasingel, waar al een woonbestemming op zit, 3 tot 5 tijdelijke woningen te realiseren. Bewoners krijgen de kans deze te bezichtigen om de omvang te kunnen beoordelen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 29 maart. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …