Gymnasium Beekvliet wint Innovative Teaching Award

Op Gymnasium Beekvliet verleggen leerlingen hun grenzen. Niet alleen op persoonlijk vlak, ook wat hun kennis van de wereld betreft. Al vele jaren doet Gymnasium Beekvliet mee aan het Erasmus+ programma, een EU-programma dat samenwerking tussen verschillende Europese scholen stimuleert. Heel veel Beekvlietleerlingen hebben al buitenlandse leeftijdgenoten leren kennen en gezamenlijk gewerkt aan projecten via uitwisselingen met partnerscholen in andere landen.

Binnen het Erasmusprogramma heeft Gymnasium Beekvliet een Erasmus Innovative Teaching Award gewonnen voor het project ‘Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support’. Dit project werd samen uitgevoerd met de partnerscholen Sandagymnasiet (Zweden), KGS Waldschule (Duitsland) en Trinity Academy (Schotland). Tijdens een feestelijke ceremonie in Brussel werd deze prijs uitgereikt.

Barrières in het leren
Het project richtte zich op moeilijkheden die leerlingen in hun leerproces op school kunnen ervaren, door uiteenlopende redenen. Het doel was om verschillende oorzaken van zogenaamde ‘barriers to learning’ (zaken die het leren door leerlingen bemoeilijken) te identificeren en daarvoor mogelijke oplossingen te creëren. Eén idee ging uit van ‘peer support’, oftewel: het idee dat leerlingen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Hier is al veel aandacht voor in de onderwijswereld, maar nu werd vanuit de positie van de leerling naar dit onderwerp gekeken, om te zien welke rol leerlingen onderling kunnen spelen in het vinden en verder ontwikkelen van verbeteringsmogelijkheden.

Mini-mentoren: leerlingen helpen elkaar
Uit dit project zijn verschillende initiatieven naar voren gekomen, waaronder het systeem van buddies/mini-mentoren. In dit systeem begeleiden leerlingen uit klas 5 nieuwe brugklassers tijdens hun eerste jaar op Gymnasium Beekvliet. Zij maken hen vertrouwd met hun nieuwe omgeving, beantwoorden vragen, geven tips, en helpen bepaalde problemen op te lossen.

Verantwoordelijkheid, creativiteit en initiatief
Gymnasium Beekvliet blijft zich actief inzetten om zijn leerlingen de kans te blijven bieden contact te leggen met buitenlandse leeftijdgenoten en samen met hen te werken aan belangrijke projecten. Onder andere via het Erasmusprogramma. Daarbij wordt vooral een beroep gedaan op hun gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, creativiteit, initiatief, doorzettingsvermogen en communicatievaardigheden.

Kijk ook bij

Lucas Duynisveld wint nationale eindronde International Junior Science Olympiad

Gymnasium Beekvliet is als school zeer actief op olympiades en dit jaar ook heel succesvol. …