Grootschalig onderhoud knooppunt Vught afgerond

Om bij knooppunt Vught de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, heeft Rijkswaterstaat twee extra opstelstroken aangelegd. De werkzaamheden zijn op 16 augustus afgerond. Ook aan het eind van de Grote Gent in Vught is een extra opstelstrook richting Eindhoven gerealiseerd. Hiermee wordt vooruitgelopen op de aanpassingen aan de Boxtelseweg en het Maurickplein en de mogelijke veranderingen in het gebruik van het Vughtse wegennet als de werkzaamheden aan het spoor beginnen.

Om de groei van het verkeer op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught te beheersen, is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer, die al in de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Rijkswaterstaat realiseert op de korte termijn een aantal kleinschalige maatregelen op de A2. Die zijn bedoeld om de doorstroming op deze weg verder te optimaliseren. Tegelijkertijd is een groot onderzoek gestart naar oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025) met het uitbreiden van infrastructuur.

Kijk ook bij

Winterse Buitenbios bij Verkadefabriek

Na het succes van de eerste editie van Buitenbios im Schnee in 2022, nodigt de …