Home / Algemeen / Groene bak kan volgend jaar ‘gratis’ aan straat gezet worden
Patisserie De Rouw

Groene bak kan volgend jaar ‘gratis’ aan straat gezet worden

Vught stapt na 1 januari 2020 af van het credo ‘De vervuiler betaalt’ als het gaat om de groene bak. Om een betere scheiding van het restafval te stimuleren, heeft een meerderheid van de raad zich in de Commissie Ruimte uitgesproken voor een collegevoorstel om het buitenzetten van de groene bak voor de laagbouw niet langer per keer te belasten. Dit betekent dat de groene bak desgewenst 26 keer per jaar aan de straat gezet kan worden zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Echt gratis wordt het natuurlijk niet, omdat de afvalverwerking kostendekkend moet zijn. Het vastrecht gaat met 20 euro per jaar omhoog.

Het college stelt voor de variabele tarieven voor de inzameling van GFT te laten vervallen en de hiermee geraamde inkomsten van ongeveer 14 euro per aansluiting voortaan te verrekenen in de afvalstoffenheffing via het vastrecht van de inwoners van de laagbouw. Veel van het keukenafval verdwijnt in de grijze bak voor het restaval. Het is in Vught zelfs zo dat bijna de helft van het restaval dat wordt aangeboden uit voedselresten bestaat. Wethouder Toine van de Ven legde uit dat het college met deze maatregel voor een ‘quick win’ wil gaan. Om te stimuleren dat er meer etensresten in de groene bak terecht komen, worden er aan het begin van het jaar per aansluiting 3 rollen biologisch afbreekbare zakken verstrekt. De kosten van deze actie, ca. 6 euro per aansluiting, worden ook in de afvalstoffenheffing opgenomen. De verwachting is dat de groene bak, nu daarvoor niet meer apart betaald hoeft te worden, vaker aan de straat wordt gezet. Dat verbetert de kwaliteit van het groene afval en mogelijk ook de stankoverlast die nogal
wat huishoudens ervaren. De actie gaat gepaard met een communicatiecampagne in december en januari.

Waarom hoogbouw niet?
Karin Sprik (PvdA-GL) was verheugd met deze maatregel die ervoor moet zorgen dat het afval in Vught nog beter gescheiden wordt. Ze vond het een goede zaak dat nu ook het ‘groen’ in het rijtje van recyclebaar afval terecht komt. “Nu hoeft er alléén nog apart betaald worden voor het restafval.” Ze sprak de verwachting uit dat door het beschikbaar stellen van de biologisch afbreekbare zakjes meer etensresten in de groene bak terecht zullen komen. Dion Meuwissen (D66) sprak van een ‘aardig’ voorstel, maar twijfelde aan de effectiviteit, omdat de kosten van het ophalen van de groene bak de laatste jaren al flink zijn gedaald. Hij vond het géén goed idee om jaarlijks voor 60.000 euro aan plastic zakjes uit te delen terwijl die in de lokale supermarkt goedkoper zijn aan te schaffen. Meuwissen adviseerde wel om meer aandacht te besteden aan de publiciteit rond het keukenafval: “Dat kan helpen.” Hij vroeg zich ook af waarom de ‘hoogbouw’ in deze maatregel niet wordt meegenomen.
Harry van Gemert (GB) juichte het toe dat er nu geen financiële belemmering meer is om de groene bak aan de straat te zetten. Hij vroeg zich wel af of niet het gevaar bestaat dat er veel restafval in de groene bak terecht komt. Peter van Kampen (CDA) was op zich niet zo blij met het loslaten van het principe ’De vervuiler betaalt’: “In dit geval heiligt het doel de middelen.” Ook Van Kampen vroeg zich af of er wel elk jaar op kosten van de samenleving plastic zakjes uitgedeeld moeten worden. “Kan dit niet beperkt worden tot een eenmalige actie?” Hij pleitte ervoor om na een jaar een evaluatie te houden om te kijken wat het effect is geweest op de samenstelling van het restafval in de grijze bak.

Nascheiden loont niet
Wethouder Van de Ven had er alle vertrouwen in dat het weghalen van de financiële drempel op het aan de straat zetten van de groene bak resultaat zal opleveren: “In andere gemeenten werkt het.” Hij vertelde dat ook wordt gewerkt aan het beter scheiden in de hoogbouw. Een ‘pilot’ in het centrum was succesvol, de aanpak zal ook uitgerold worden in andere delen van Vught. Het halveren van de ophaalfrequentie van oud papier om kosten te besparen, zoals D66 had voorgesteld, was volgens Van de Ven nog niet nodig. Peter van Kampen (CDA) had het college gevraagd de ontwikkelingen rond het nascheiden van afval in de gaten te houden. Volgens de wethouder is nascheiding niet lonend voor Vught. “Hier is de nascheiding al zo goed dat achteraf scheiden niet loont.” Van de Ven is niet bang dat er na het invoeren van de maatregel veel restafval in de groene bak zal verdwijnen: “We gaan via steekproeven controleren wat er in de bakken zit.” Voor 4 fracties was het voorstel uiteindelijk een hamerstuk. D66 en CDA behielden twijfels. Met name D66 vindt dat het géén goed idee is om groene bakken ‘gratis’ op te halen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Actie voor Vrienden van Nationaal Landschap Het Groene Woud

Word Vriend, win een boek! Iedereen die Vriend is van Nationaal Landschap Het Groene Woud …