Onderzoek met een grondradar naar eventuele restanten van de Linie

Graaf je mee naar het unieke verleden van Vught?

In de sporen van het Beleg van Den Bosch 1629

In de zomer van 2018 bracht de droogte voor korte tijd het tracé van de Hollandse Dijk aan het licht. Een stuk van de linie waarmee in 1629 Den Bosch werd belegerd en uiteindelijk ingenomen door de Staatse troepen onder aanvoering van Frederik Hendrik. Deze overwinning zou een keerpunt blijken in de opstand van de Noordelijke Nederlanden tegen het Spaanse gezag.

Deze ontdekking was een aangename verrassing voor de gemeente Vught en de erfgoedorganisaties. Maar hoeveel van deze belegeringswerken nu precies bewaard is gebleven onder de grond en in welke staat deze resten verkeren, is onduidelijk.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

7 en 8 oktober
Met deze vraag wordt in het weekeinde van 7 en 8 oktober onderzoek gedaan tijdens een gemeenschaps-archeologie-weekend. In de aanloop naar dit weekend wordt ter plaatse al eerder grondradaronderzoek verricht. Daaruit zullen gericht proefsleuven worden geselecteerd die door de deelnemers nader zullen worden onderzocht. De deelnemers kunnen ervoor kiezen onderzoek te doen als opgraver of met een metaaldetector. Graafmaterialen en detectoren zijn ter plekke aanwezig. De kans dat gedurende dit weekend vondsten worden gedaan wordt ingeschat op 100%. De werkzaamheden worden begeleid door archeologen van CARE gemeenschapsarcheologie. Iedereen, jong en oud, met belangstelling voor slagveldarcheologie en/of het beleg van Den Bosch is welkom om mee te komen doen. Locatie: Vughtse Gement, Rijskampenweg bij het Drongelens kanaal. Tijden: 7 oktober 09.00 tot 17.00 uur; 8 oktober 09.30 tot ca. 17.00 uur.

Aanmelden
Deelnemers worden verzocht zich vóór 1 oktober aan te melden via 1629vught@gmail.com. Je ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin verdere praktische informatie. Vermeld bij de aanmelding of je wil graven of detecteren. Ben je niet in de gelegenheid het hele weekend deel te nemen, dan is het ook mogelijk je voor één dag of dagdeel aan te melden. Vermeld dat s.v.p. bij de aanmelding.

Deze archeologiedagen worden georganiseerd door de werkgroep 1629 Vught waarin vertegenwoordigers van de gemeente Vught, het Vughts Museum, Stichting Fort Isabella Kazerne, Kasteel Maurick en Stichting Erfgoed Vught. Meer informatie vind je op: www.erfgoedvught.nl.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …