Foto Reinier van Arkel

Goos Zwanikkenprijs: Ideeën om herstel van cliënten te verbeteren mogelijk maken

Twaalf ideeën dongen dit jaar mee naar de Goos Zwanikkenprijs. Dé prijs voor vernieuwende ideeën voor betere zorg. Op woensdag 13 juni kregen de winnaars – medewerkers en vrijwilligers van Reinier van Arkel – tijdens een feestelijke uitreiking in Kasteel Maurick in Vught hun prijs overhandigd. Zij kunnen ieder met een bedrag van € 500 aan de slag om hun plannen in 2018 te verwezenlijken.

Het herstelproces van cliënten verbeteren, meedoen in de maatschappij stimuleren én de kwaliteit van zorg verbeteren; dat hebben de plannen van de prijswinnaars met elkaar gemeen. Hans Groos, Amy Jongkind en Marije van Halteren dienden een idee in voor cliënten van Vroegtijdige Interventie Psychose (VIP) en FACT-team(*) Zuid-Oost. Zij gaan een ‘beweegchallenge’ organiseren. De bedoeling is om iedere week een keer te gaan wandelen door het Bossche Broek en dat 10 weken lang. Wandelaars die zeven keer hebben meegelopen, ontvangen na afloop een medaille. Dit alles in het kader van de implementatie van STAP (Specialistisch Traject Aanhoudende Psychose). STAP is een programma dat bestaat uit meerdere interventies, wat leidt tot meer herstel en kwaliteit van zorg.

Dierenopvang op het Zorgpark Voorburg
Ook het idee van de Dierenopvang De Ark van Noach ontvangt € 500,-. De Ark van Noach wordt in het leven geroepen voor de huisdieren van (in crisis) opgenomen mensen die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen of laten zorgen. “Dit is belangrijk, omdat de aanwezigheid van een huisdier van grote invloed (kan) zijn op het herstelproces van de cliënt”, vindt Noortje Blikkendaal, werkzaam op de High Intensive Care, de crisisafdeling van Reinier van Arkel.

Tapas maken
“De forensisch psychiatrische afdeling De Coornhert is een gesloten behandelafdeling. Het belangrijkste van het werk binnen de afdeling is dat de cliënten zich weer ‘mens’ voelen. En daar is ‘verwenzorg’ een mooi middel voor”, zegt Marcelle Schuitert. Ze organiseert een workshop ‘Tapas maken met –diner’, waarvoor de cliënten gasten kunnen uitnodigen.

Activiteitenmiddag
‘Het maakt niet uit of je cliënt, deelnemer, vrijwilliger of medewerker bent: meedoen in de maatschappij is belangrijk en goed voor de mens’, met deze gedachte willen Karien Leermakers en Marion van Hoof een middag organiseren met leuke, ontspannende bezigheden voor cliënten én vrijwilligers van maatschappelijk steunpunt De Stijl in de wijk De Muntel in Den Bosch.

Over de prijs
De Goos Zwanikkenprijs – in het leven geroepen in 2009 – bestaat uit een geldbedrag van € 2.000,-. Dit bedrag wordt over maximaal vier winnaars verdeeld. De bedenkers beogen initiatieven – ontstaan uit eigen kracht en betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers – te stimuleren. Deze initiatieven dienen gericht te zijn op kwetsbare mensen die vanwege complexe problematiek langere tijd in behandeling zijn bij Reinier van Arkel.

Een deskundige jury beoordeelde de inzendingen. Dit jaar bestond de jury uit:
• Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel
• Joke Zwanikken, ambassadeur van de Verwenzorg
• Mirjam Nienhuis, sectordirecteur maatschappelijke ontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch
• Ine van Hest, bestuurslid van de Stichting VUmc Fonds

Over Goos Zwanikken
Goos Zwanikken was 25 jaar geneesheer-directeur van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Voorburg waar nu Zorgpark Voorburg gevestigd is. Hij heeft zich gedurende zijn carrière altijd ingezet voor verbetering van de kwaliteit van leven voor degenen die langdurig van zorg afhankelijk zijn.
Als geneesheer-directeur leverde hij een belangrijke bijdrage aan grote veranderingen van het psychiatrisch ziekenhuis Voorburg. Hij droeg bij aan het menswaardig maken en moderniseren van de instelling. Verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiatrie werden van elkaar losgemaakt en het familiedenken en therapeutisch milieu geïntroduceerd. Ook benoemde hij de eerste geriater in Nederland.

Zwanikken heeft zich, tot zijn dood in 2017, altijd ingezet voor verbetering van de kwaliteit van leven voor degenen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Ook na zijn pensionering bleef hij dit doen, onder andere door de jaarlijkse uitreiking van de naar hem vernoemde prijs en door live muziek te maken voor Verwenzorg.

*Flexible Assertive Community Treatment, ofwel een multidisciplinair team voor ambulante zorg in de wijk.

Kijk ook bij

Kofferbakverkoop bij D’n Hop Boxtel

D’n Hop houdt op zondag 7 mei van 10.00-15.00 uur de eerste editie van de …