Foto: Janine Fritschy

Glunderende jongeren en trotse ouders bij uitreiking jeugdlintjes

Tijdens de tweede editie van de uitreiking van jeugdlintjes op maandag 20 november kregen negen jongeren in het Vughtse raadhuis een lintje opgespeld door wethouder Saskia Heijboer.

Wethouder Heijboer, in haar hoedanigheid van wethouder jeugdzaken, memoreerde direct aan de speciale datum: 20 november. “Deze dag is de dag waarop de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aannamen. Dat was al in 1989. 193 landen ondertekenden dit verdrag waaronder Nederland en er werd afgesproken welke rechten de kinderen tot 18 jaar hebben. De lintjes die hier vandaag in Vught worden uitgereikt, zijn voor jongeren die veel voor anderen doen: activiteiten op school, opkomen voor een gepest klasgenootje, hulp bieden aan een zieke ouder of bijspringen in het huishouden. Het zijn vandaag allemaal kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en die een voorbeeld zijn voor heel veel mensen. De jeugd heeft de toekomst en dat hebben jullie laten zien. Ook op deze wijze kan je al op jeugdige leeftijd een held worden.”

De wethouder wees de goedgevulde raadszaal ook nog even op de gewaardeerde hulp van mevrouw Van de Berg, want: “Die weet alles van lintjes en hoe ze moeten worden aangevraagd. Dat doet ze ook jaarlijks bij het uitreiken van de lintjes op Koningsdag als de volwassenen hier worden uitgenodigd.” Daarna werden de versierselen uitgereikt waarbij iedere gedecoreerde zowaar ook nog eens plaats mocht nemen in de zetel van de burgemeester. Applaus was er voor de twaalfjarige Christiaan Donkers die als jongste lid van het Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan laat zien dat het voortzetten van tradities ook voor de jeugd van deze tijd van grote waarde is. Jens Faas (10) oogstte lof omdat hij in de koude maand december zijn beste vriend Duncan uit het water haalde voordat deze onderkoeld raakte. De wethouder prees zijn onverschrokkenheid en was onder de indruk van zijn moed. De negenjarige Mike de Wijs uit Cromvoirt kreeg het jeugdlintje vanwege zijn gewaardeerde werkzaamheden op basisschool De Leydraad waar hij o.a. zorgt voor het onderhoud van de natuurbelevingstuin en waar hij iedere dag hand- en spandiensten verleent voor verschillende leerkrachten. Ook draagt hij zorg voor het netjes houden van de schoolomgeving. “Hiermee spoort hij andere kinderen aan om mee te gaan helpen aan een schonere leefomgeving rond de school”, aldus de wethouder. Daarna konden zes lintjes tegelijk worden opgespeld. Duco op de Coul (12), Faris Saleh (12), Philip van den Boogaart (12), Rein Bluyssen (12), Naut de Haas (12) en Joris Ledeboer (13) namen het initiatief om voor een klasgenoot die plotseling zijn vader verloor een voetbalgoal te regelen op een voetbalveldje in de buurt. Daarmee toonden zij volgens de wethouder, dat ze betrokken waren bij het leed van een ander en dat zij met hun initiatief hadden bijgedragen aan een betere samenleving.

Heldinnen?
Tijdens de gesprekjes met de decorandi werd uiteraard ook geïnformeerd naar de wijze waarop  zij naar het Raadhuis waren gelokt en of zij al iets vermoedden. Het afhalen van paspoort of ID-kaart werd herhaaldelijk als smoes opgevoerd, maar ook het geven van een demonstratie vendelzwaaien behoorde tot de lokkertjes. Na afloop was er limonade en gebak en uiteraard de knuffels van de goed opgekomen trotse ouders en ontroerde grootouders.  Voor wethouder Heijboer werd het streven naar een vaste, terugkerende lintjesregen voor jeugdigen bewaarheid. “Goed te zien, dat het experiment van vorig jaar een vervolg heeft gekregen. Ik zal me blijven beijveren om van deze manifestatie een traditie te maken. Hopelijk zullen er bij de derde editie ook heldinnen worden aangemeld, want ik ben er zeker van dat die er ook zijn in Vught. Dat was bij de eerste ronde ook het geval, toen waren de meisjes in de meerderheid. ”

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …