V.l.n.r. Willem Schellekens, Jan Slegers en Hans Jager ondertekenen contract tussen DePetrus B.V. en Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. (Foto: Bart Meesters)

Glunderende gezichten in DePetrus

Maandag 29 mei waren er in DePetrus veel glunderende gezichten te zien en optimistische woorden te horen bij de ondertekening van de contracten tussen de Petrus B.V. en de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. Alle betrokkenen staan te trappelen om eindelijk, na een lange aanloop, het laatste traject van ‘kerk naar uniek ontmoetingscentrum’ in te gaan. Het was een complexe puzzel om alle belangen te verenigingen, maar het is uiteindelijk gelukt en nu wachten de vier gebruikers -bibliotheek, Vughts Museum, Wereldwinkel en ABZ- vol ongeduld tot ze aan slag kunnen met de inrichting van het kerkgebouw.

Voor het zover is moet aannemersbedrijf M.P. Drijvers nog volop aan de slag met het aanbrengen van een commerciële ruimte de entresols, lift, trappen, de verwarming en de vloer. Die klus zal voor het eind van het jaar klaar moeten zijn. Als alles volgens plan verloopt kan het ontmoetingscentrum rond de jaarwisseling in gebruik worden genomen en heeft Vught er een echte trekpleister bij. Kerken die zijn omgebouwd tot boekenwinkel of bibliotheek zijn er meer, maar de combinatie met het Vughts Museum en ABZ zorgt zeker voor een extra dimensie en een levendige sfeer.

Willem Schellekens, heette als woordvoerder van de 7 ondernemers die via de DePetrus B.V. hun nek hebben uitgestoken om tot een sluitende exploitatie van het gebouw te komen, de aanwezigen welkom. Onder hen burgemeester van de Mortel, wethouder Peter Pennings  en Jan Schuurmans, die al snel na het sluiten van de kerk door had, dat er actie ondernomen moest worden om dit monumentale ‘landmark’ voor Vught te behouden en daarvoor samen met Henk Smeets in 2006 al het initiatief nam tot de ‘Stichting tot behoud van de Petruskerk’. Schellekens memoreerde hoe er in mei 2011 onder hoge druk plannen gemaakt moesten worden om binnen twee maanden de toegezegde de subsidies van Rijk en Provincie voor renovatie van het exterieur van de kerk veilig te stellen. Het lukte en eind 2012 waren de steigers rond de kerk verdwenen. Daarna begon een moeizame zoektocht om tot een gezonde exploitatie van het gebouw te komen. Dat proces liep aanzienlijke vertraging op door het afhaken van de bibliotheek waardoor het hele plan in het slop dreigde te raken. Schellekens: “Na dit ‘pauzemoment’ brachten drie bruggenbouwers Jan Slegers, Hans Jager en Peter Hordijk de vaart er weer in.”

Nan van Schendel van de bibliotheek (midden) ondertekent namens de gebruikers samen met Jan Slegers (L) en Hans Jager de overeenkomst tussen de huurders en de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. (Foto: Bart Meesters)

Alles zwart op wit
Jan Slegers, voorzitter van Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, vertelde dat, toen hij anderhalf jaar geleden aan de klus begon, de gemeente Vught alléén maar haast had. Dat de gemeente enorm heeft meegewerkt om snel tot een goed resultaat te komen. Hij stak niet onder stoelen of banken dat er de laatste maanden stevig is onderhandeld waarbij het stichtingsbestuur zich zag als de drie musketiers, die waren beland in de processie van Echternach, drie stappen naar voren en twee stappen terug.  Van alles kwam aan de orde, van insteekvloeren tot brandveiligheid van huishoudelijk regelement tot taakstellende bezuinigingen. Er zijn flink wat krachttermen gevallen, maar uiteindelijk is er opbouwend samengewerkt. Slegers benadrukte wel dat alles wat is toegezegd zwart op wit is vastgelegd. Hij heeft daarom veel vertrouwen in toekomst en ziet uit naar een fantastisch ontmoetingscentrum met spraakmakende evenementen. Wethouder Peter Pennings bekende dat hij de afgelopen jaren af en toe wel eens een kaarsje heeft opgestoken voor de goede afloop van het Petrusavontuur. Hij uitte zijn bewondering voor alle mensen die met onstuitbare ambitie hebben gewerkt aan het realiseren van DePetrus  en hij is er van overtuigd dat iedereen achteraf met trots zal kunnen terugkijken op het proces. Pennings had ook complimenten voor de gebruikers die de gemeente, ondanks de tegenslagen, in al die jaren niet in de steek hebben gelaten. Hij was er van overtuigd dat DePetrus een begrip zal worden en hij sprak de hoop uit hij aan het eind van het jaar, ook weer met een  glaasje water, kan proosten op de opening.

Gouden legpenning
De toekomstige gebruikers van de kerk zitten ondertussen niet stil. Henk Smeets (Vughts Museum): “ Onze vrijwilligers zijn al maanden bezig met het voorbereiden van de 21 ‘museumeilanden’ die wij in de kerk gaan plaatsen. Deels zijn dat vitrines, maar ook hele omvangrijke decorstukken. Zo wordt er gewerkt aan een ‘straatje’ met oude ambachten,  er komen presentaties b.v. over godsdiensten in Vught en de Vughtse drama’s waaronder de moord van Bossche Joden op de Vughtse Heide, het bunkerdrama in Kamp Vught en het verdrinken van 5 verkenners in de Dommel. Op het priesterkoor is gelegenheid voor wisselexposities, maar achter de pilaren komt een presentatie van Vught in 1629, het jaar van de belegering van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik vanuit Vught. Het vergt veel tijd en daarom wordt er nu in ’t Vlierthonk hard gewerkt om  alles goed voor te bereiden, want als ze in de kerk zijn uitgebouwd wil iedereen natuurlijk dat DePetrus zo snel mogelijk open gaat.” Een extra tentoonstellingsobject heeft het museum in ieder geval al binnen. Wim Boers, een van de 7 ondernemers, onderstreepte zijn betrokkenheid bij het behoud van de kerk door maandag de Gouden legpenning, die zijn overleden vader en oud-wethouder Fried Boers ontving van de gemeente Vught en waar er maar 5 van zijn uitgereikt, eeuwig durend in bruikleen te geven. De gouden legpenningen werden tussen 1954 en 1986 uitgereikt in Vught en behoorde volgens burgemeester Van de Mortel bij het ereburgerschap.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …