Glossy over Vught, Helvoirt en Cromvoirt: ‘Voor een wederzijdse kennismaking’

Er komt een glossy over Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Omdat de gemeente Haaren in 2021 opgesplitst wordt en Helvoirt vanaf dat moment onderdeel gaat worden van de gemeente Vught, hebben de gemeenten Haaren en Vught besloten om een glossy, een luxe magazine, uit te geven. Tijdens een eerste bijeenkomst op 25 november in het Vughtse gemeentekantoor kwamen geïnteresseerde columnisten, scribenten en fotografen bij elkaar voor een eerste oriëntatie.

Doel van de glossy is om meer zicht te krijgen op de inwoners van de twee gemeentes. “Een magazine waaruit blijkt wat voor mensen die Helvoirtenaren nu wel zijn”, zeggen de initiatiefnemers Peter van Gorp en Jan van Balkom, die samenwerken met de afdelingen communicatie van Haaren en Vught. Het Helvoirts idee werd omarmd door de Vughtse burgemeester Van de Mortel die suggereerde het blad ook in Vught en Cromvoirt te verspreiden waardoor het een gezamenlijk project zou worden. De wederzijdse kennismaking heeft tot gevolg dat er ook verhalen in zullen komen over Vught en zijn bewoners. Uit Cromvoirt was er ook aandacht via de redactie van het blad ’t Lantaerntje.
Beide gemeentes hebben een bedrag ter beschikking gesteld ter verwezenlijking van het blad dat rond december 2020 zou moeten verschijnen. Over de oplage moet nog worden beslist en ook over de verspreiding zijn er nog vraagtekens. Op de bijeenkomst konden de schrijvers, fotografen en geïnteresseerden ideeën opperen voor onderwerpen. Deze werden na afloop verzameld.

Het blad moet een luxe uitstraling krijgen; een blad dat de inwoners bewaren en dat eventueel kan worden aangeboden aan bezoekers van Vught of nieuwe inwoners. Het blad gaat 64 pagina’s binnenwerk tellen en vier pagina’s omslag. Een creatieve opmaak, expressieve teksten en aansprekende illustraties moeten het blad een kleurrijke en exquise uitstraling geven. Gedeeltelijk zal ingegaan worden op de typische kenmerken van Vught en Helvoirt en over datgene wat inwoners van elkaar willen weten. Ook is er ruimte voor aandachtspunten waarin beide gemeentes elkaar zouden kunnen aanvullen, versterken of verfraaien. De vele ingeleverde ideeën en suggesties zullen de komende weken worden geïnventariseerd waarna overgegaan wordt tot het samenstellen van een redactie en het invullen van de taken.

Kijk ook bij

Harmonie Oude Post bestaat 100 jaar en presenteert: Raise a Glass – Swing when you’re winning

Harmonie Oude Post bestaat in 2023 100 jaar. In dat kader heeft ze niemand minder …