Gezamenlijke commissievergadering Vught op 5 maart

Op donderdag 5 maart komen de Vughtse raadsleden bij elkaar voor een gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staan o.a. de antwoorden van het college op schriftelijke vragen over ontwikkelingen rond de IJzeren Man.

Verder komt de discussienota ‘Actualisatie Nota Grondbeleid 2020-2024′ aan de orde. Daarnaast wordt het collegevoorstel besproken om in te stemmen met de pilot om de eikenprocessierups in 2020 preventief te bestrijden met nematoden (aaltjes) in bebouwd gebied en daarvoor incidenteel een aanvullend budget van 65.000 euro beschikbaar te stellen. Er staat eveneens een voorstel op de agenda om een krediet van 150.000 euro, exclusief btw, beschikbaar te stellen voor een multifunctionele sport-spel-zone (beweegcourt). Tijdens de commissievergaderingen kan worden ingesproken. Aanvang 20.00 uur, Commissiekamer Raadhuis.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …