Foto Bernadette Roestenburg

Gevorderden Boscursus Natuurwerkgroep Liempde

In december 2019 start de Natuurwerkgroep Liempde een cursus met als thema “Leembossen”. Deze cursus sluit aan op eerdere cursussen en zorgt voor een verdiepingsslag. Van de deelnemers wordt daarom enige basiskennis verondersteld. De docent van de cursus is Ger van den Oetelaar, met ondersteuning van bomendeskundige Toon Ondersteijn.

Indeling
Sinds 2010 is er veel onderzoek verricht en zijn er degelijke publicaties verschenen over o.a. De Scheeken, Heerenbeek, Velder en De Geelders. Dit waren onderzoeken met betrekking tot biodiversiteit, archeologie en landschap. De resultaten van deze onderzoeken zullen aan de orde komen waarbij ook de verschillende leembossen de nodige aandacht krijgen.
De cursus omvat 5 cursusavonden en 4 veldexcursies. De cursusavonden vinden plaats op donderdagen in de periode december 2019- april 2020 in café ’t Groene Woud in Liempde. Tijdens de veldexcursies worden bezoeken gebracht aan leembossen zoals de Scheeken, Velder en de Geelders.

Doelgroep
De cursus richt zich op leden van natuurorganisaties in Het Groene Woud en iedereen die een verdergaande interesse heeft in het onderwerp leembossen.
Maximaal kunnen 25 personen deelnemen.

Kosten
Voor leden van de NWG Liempde bedraagt het cursusgeld € 50,-; voor niet-leden € 60,-. Het boek “Leembossen in Het Groene Woud” zal daarnaast als lesmateriaal worden gebruikt. Voor cursisten is het te koop voor € 25,-

Aanmelding
Aanmelding of nadere informatie via info@natuurwerkgroepliempde.nl.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …