Getekende overeenkomst Polimeks en Stichting Stoommachine

Zo’n 10 jaar geleden (september 2009) ging een groep vrijwilligers van start met het schoonmaken en restaureren van de authentieke Carels stoommachine en de ruimte waarin deze zich bevindt: het Machinegebouw van het Ketelhuis te KVL Oisterwijk. Zij begonnen aan een op het eerste oog onmogelijke taak en genoten in het begin weinig waardering. Begin 2010 nam het initiatief een serieuzere vorm aan en werd er een bestuur opgericht. In 2011 volgde een intentieverklaring van de gemeente, die vervolgens werd overgenomen door de provincie. De waardering begon te groeien. Er werden evenementen georganiseerd waar vele bezoekers op afkwamen. En nu, in 2019, is het dan zover: de vrijwilligers hebben een getekende overeenkomst met het bedrijf Polimeks dat borgt dat zij hun doelstellingen kunnen nastreven en realiseren.

De vrijwilligers van de stoommachine slaagden er, na vele zaterdagen zwoegen, in om in september 2012 de machine weer in beweging te krijgen. Dit bewerkstelligden zij middels een elektromotor die het vliegwiel rond laat draaien (3,5 rpm). Naar aanleiding hiervan werd het evenement ‘Oisterwijk op Stoom’ georganiseerd. Dit resulteerde in bijna 5000 bezoekers en was daarmee een enorme motivatie-boost voor de vrijwilligers! Zij stelden zichzelf een nieuwe mijlpaal: aandrijving van de stoommachine via de zuiger/cilinder met perslucht.
‘Oisterwijk op Stoom’ werd voor de tweede keer in september 2015 gehouden. Wederom trok het event een groot aantal bezoekers én reed er een ouderwetse stoomtrein door Oisterwijk. De mijlpaal van de vrijwilligers was behaald, want vanaf deze editie was er officieel een tweede manier van aandrijving bij: perslucht. Het toerental was opgedreven naar 12 rpm. De onvermijdbare conclusie werd getrokken dat het originele toerental nooit meer gehaald zou worden (115 ½ rpm).

Personele wisselingen
Het oorspronkelijke bestuur van de stichting, waar het allemaal mee is begonnen, heeft reeds enkele personele wisselingen ondergaan. Zo leggen Jan van Leest en Eric van Uunen, na respectievelijk 9 en 7 ½ jaar, hun bestuursfunctie neer. Dit houdt echter niet in dat zij niet actief betrokken blijven, integendeel! Tot de nieuwe bestuursleden behoren Hennie van de Wiel, Rik Roemen en Jan van den Hout.

Overname Polimeks
In juni 2018 is het KVL-terrein overgenomen door het internationale bedrijf Polimeks, dat de ontwikkeling van de resterende gebouwen van het KVL-terrein op zich neemt. De vrijwilligers van de stoommachine en Polimeks zijn in 2019 een overeenkomst aangegaan die voor de lange termijn borgt dat de vrijwilligers hun doelstellingen kunnen nastreven en realiseren. Geen dik boekwerk met allemaal juridische termen, maar duidelijke afspraken die op basis van wederzijds vertrouwen vorm en invulling zal gaan krijgen. De vrijwilligers gaan hiermee een nieuw tijdperk in: van een publieke naar een commerciële eigenaar.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …