Gestelse VVD: maximale ruimte voor horeca in de 1,5 metersamenleving

De horeca wordt hard getroffen door de coronacrisis. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat de terrassen, waarschijnlijk, op 1 juni weer open mogen. De Gestelse VVD vraagt om meer ruimte voor de terrassen naar aanleiding van navraag bij verschillende horecaondernemers in de gemeente.

Bij ongewijzigde ruimte voor terrassen zal de capaciteit van terrassen minder worden. Er kunnen minder gasten zitten dan normaal. Om de pijn zoveel mogelijk te verzachten, wil de Gestelse VVD horecaondernemers maximaal de ruimte bieden.

Gemeenteraadslid van de VVD Joost van der Steen, heeft het college gevraagd om tijdelijke maatregelen voor horeca- en andere ondernemers. Zo is de vraag gesteld of het college bereid is om maatregelen te nemen die horecaondernemers meer ruimte bieden om in te spelen op de 1,5 metersamenleving, zodat een groter terras voor de ondernemer eventueel mogelijk wordt.

Geen kosten
Mochten er ontheffingen nodig zijn voor dit soort maatregelen, zoals voor een overkapping, extra terrasruimte of een bord met coronaregels, dan wil de Gestelse VVD dat de gemeente zich coulant opstelt. En dat er hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht worden. Daarnaast heeft Joost van der Steen gevraagd om één contactpersoon voor de lokale horeca met betrekking tot de nieuwe maatregelen over het opengaan van de terrassen per 1 juni, zodat deze contactpersoon meteen kan inspelen op de vragen die er zijn vanuit de ondernemers.

Onlinebijeenkomst met horecaondernemers
De Gestelse VVD heeft al met enkele ondernemers gesproken, maar wil graag van alle horecaondernemers horen hoe zij de nieuwe maatregel gaan invullen. Daarom houdt de VVD een onlinebijeenkomst met horecaondernemers. Joost van der Steen: “We willen graag horen welke ideeën en oplossingen de horecaondernemers hebben.” De bijeenkomst is op 19 mei tussen 20.00 en 21.00 uur. Bent u horecaondernemer en wilt u deelnemen, stuur dan een mail aan vvdsintmichielsgestel@gmail.com. U ontvangt dan een uitnodiging voor de onlinebijeenkomst.

Kijk ook bij

Toegangsbewijzen kerstvieringen H. Edith Stein Parochie

Ongetwijfeld hebben veel mensen zich afgevraagd hoe dat moet gaan met de kerstvieringen, wanneer we …