Geschiedenis van een landgoed tussen Dommel en Bossche Broek 1736-2016

Vrijdag 6 oktober verschijnt het boek ‘Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer’. Geschiedenis van een landgoed tussen Dommel en Bossche Broek 1736-2016,  geschreven door architectuurhistoricus Jan M.M. van der Vaart uit Vught.

In de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw bestond er onder de nieuwe stedelijke elite een groeiende belangstelling voor het ontginnen van woeste gronden. De wens zich in te zetten voor de ontwikkeling van de landbouw en veeteelt voor het algemeen welzijn berustte veelal op idealistische motieven en het veronderstelde kennis van de materie. Zo’n onderneming verleende aanzien aan de betrokkenen en verhoogde de maatschappelijke status van de initiatiefnemer en zijn familie.

Weg uit de stad
Naast een of meerdere boerenhoeven die op een ontginning werden gebouwd, werd in veel gevallen ook een stenen huis opgetrokken voor de pachtheer. Het stenen herenhuis bood de familie gelegenheid tot recreatie in de vrije natuur, weg uit de stedelijke omgeving. Het gezin bracht er veelal de zomermaanden door en ontving er zijn gasten. In het najaar trof men elkaar voor de jacht. Een bescheiden voorbeeld van een dergelijke ontginningsonderneming is het kleine landgoed Sterrebos, onder Oud Herlaer, dat meer dan twee honderd jaar geleden werd aangelegd door Jacob Willem Halfwassenaer van Onsenoort. Jan van der Vaart verdiepte zich in de ontginningspraktijk aan het begin van de negentiende eeuw en ontrafelde de twee eeuwen bouw en bewoningsgeschiedenis van het kleine buiten Sterrebos.

Inkijkje
Het brede spectrum van zijn onderzoek leidde tot een ongekunsteld inkijkje in de verhoudingen binnen de kringen van de bestuurlijke elite, van de militaire bovenlaag in de stad, de opkomst van de gegoede burgerij in de negentiende eeuw en de rol van de lokale overheid aan het begin van de twintigste eeuw. De realisatie van deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Streekfonds het Groene Woud en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Het boek is rijk geïllustreerd, full colour, telt 200 pagina’s en uitgevoerd als hardcover. Verkrijgbaar via de boekhandel of www.picturespublishers.nl. De prijs van het boek bedraagt 24,95.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …