Genoeg woningbouwlocaties om 2000 woningen te realiseren vóór 2030

De gemeente Vught heeft een voortgangsrapportage van de woningbouwproductie in Vught gepubliceerd. Daarin wordt de huidige stand van zaken duidelijk geschetst en wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van de locaties waar tot 2030 in Vught, Helvoirt en Cromvoirt 2000 woningen gerealiseerd kunnen worden. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat aan initiatieven en plancapaciteit geen gebrek is om die taakstelling te kunnen halen, maar dat daarvoor wel het realiseringstempo omhoog moet. De voorwaarde daarbij is dat in de plannen die vanaf nu worden ontwikkeld voldaan moet worden aan een gemiddelde verdeling van: 45% woningen sociale huur en goedkope koop tot 300.000 euro waarvan 20-30 procent sociale huur, 22,5% tot 450.000 euro, 22,5% tot 650.00 en 10% boven 650.000 euro.

Volgens de provinciale prognose uit 2020 waren in Vught tussen 2020 en 2030 1045 woningen nodig. Ondertussen is de wereld veranderd en is minister Hugo de Jonge met het ambitieuze plan gekomen om tot 2030 in Nederland zo’n 900.000 woningen te realiseren. In de provincie Noord-Brabant zouden er daar 130.000 van gebouwd moeten worden. Vooruitlopend op de nieuwe provinciale prognose, die eind 2023 wordt verwacht, heeft de Vughtse raad besloten om te proberen tot 2030 concrete plannen voor 2000 woningen te ontwikkelen. De stand van zaken in juli 2023 was dat er in de periode van 2020 t/m 2022 382 gerealiseerd zijn. Nagenoeg afgerond is de bouw van 270 woningen en lopend of in een vergevorderd stadium is de bouw van nog eens 476 wooneenheden. In totaal bedraagt de ‘harde plancapaciteit’ nu dus zo’n 1100. Helaas voldoen deze plannen nog niet aan de gewenste prijsverdeling van 45% goedkoop, 45% middelduur en 10% duur. De segmentering van de harde plancapaciteit is nu: 39%, 33% en 28%. Het dure segment is dus nog zwaar oververtegenwoordigd. In de Woonvisie is opgenomen dat er in Vught maximaal 600, maar minimaal 210 sociale huurwoningen toegevoegd worden. In het nieuwe coalitieakkoord 2023-2026 wordt gestuurd op 20 à 30% sociale woningen; dat betekent dus bij een ambitie van 2000 woningen dat er 400 tot 600 sociale woningen gerealiseerd moeten worden.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 16 augustus. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …