Gemeenteraad Vught beslist over nieuwe werkwijze

In de raadsvergadering van donderdag 17 maart neemt de Vughtse raad o.a. besluiten over de participatieplannen voor de uitbreiding van Hotel Van der Valk en locatie De Wieken in Vught-Zuid en over het tienpuntenplan voor vernieuwing van de werkwijze van de gemeenteraad.

‘De vernieuwing’ was het belangrijkste gespreksonderwerp in de commissie Bestuur van donderdag 10 maart. De discussie werd afgetrapt door wethouder Yvonne Vos, die o.a. Bestuurscultuur in haar portefeuille heeft. Vos benadrukte dat het oordeel over de nieuwe werkwijze vooral aan de gemeenteraad is. Het college mist in het stuk de probleemanalyse, m.a.w.: voor welk probleem is de nieuwe werkwijze een oplossing? De voorgestelde invoering van een langetermijnagenda wordt door het college omarmd, maar volgens Vos mag dit niet ten koste gaan van de flexibiliteit. Dat gevaar bestaat doordat de aanlevertijden van de stukken langer worden. Bij de nieuwe werkwijze is het ook de bedoeling dat de collegeleden alléén nog na de eerste termijn kunnen reageren. Vos vroeg zich af of dit ook gehandhaafd wordt als er in de debatten sprake is van een verkeerde voorstelling van zaken. De nieuwe werkwijze op zich is nog geen garantie voor de verbetering van de bestuurscultuur in Vught. Daarom zal de wethouder bij alle fracties langsgaan om daarover te praten. In de discussie bleek dat de meeste fracties zich kunnen vinden in de voorstellen, waarover in de raadsvergadering hoofdelijk gestemd zal worden. De nieuwe werkwijze, die ook moet leiden tot ‘leukere’ debatten, wordt gezien als een pilot van 1 jaar. De teneur was: laten we maar beginnen met de nieuwe werkwijze en kijken hoe het in de praktijk werkt. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in het raadhuis en is ook online te volgen.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …