Gemeenteraad omarmt participatiebeleid ’Samen Vught maken’

Insprekers niet enthousiast

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was gebrekkige participatie in de gemeente Vught een hot item. Burgers, belangenbehartigers en actiegroepen vonden dat er te weinig naar hun inbreng werd geluisterd en dat inspraakprocedures door gemeentebestuurders te vaak worden gezien als een noodzakelijk doekje voor het bloeden. Kortom, de kritiek die ook landelijk klinkt als het gaat over participatie van inwoners. In de commissievergadering van 20 juni stond het Vughtse concept-Participatiebeleid op de agenda en uit de forse kritiek van de 3 insprekers bleek dat in hun ogen, 3,5 jaar na de verkiezingen, nog lang niet alles goed gaat.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 3 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …