Gemeenteraad Haaren neemt besluit over verdeling kernen

De gemeenteraad van Haaren neemt op 5 juli een principebesluit over de verdeling van de kernen. In het raadsvoorstel is onderbouwd aan welke gemeenten de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd bij de herindeling van de gemeente Haaren. Er wordt o.a. voorgesteld Helvoirt in zijn geheel bij Vught te voegen.

De voorbereiding van dit raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van B&W van Haaren legt dit voor aan de eigen gemeenteraad en de stuurgroep – die stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van B&W van Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught – respecteert dit voorstel.

Stap naar herindelingsontwerp
Het besluit van 5 juli over de verdeling van de kernen is een exclusief besluit van de gemeenteraad van Haaren en de volgende stap op weg naar het herindelingsontwerp met de nieuwe gemeentegrenzen. Het herindelingsontwerp wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren overnemen. Voordat het herindelingsontwerp kan worden gemaakt, moet dus duidelijk zijn welk dorp naar welke gemeente overgaat. Uitgaande van vaststelling van het herindelingsontwerp door alle betrokken gemeenteraden in december 2018, betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren vóór het zomerreces, 5 juli, hierover een besluit moet nemen.

Esch in geheel naar Boxtel
Het uitgangspunt is om de gemeente Haaren op te splitsen aan de hand van de huidige dorpsgrenzen. Dit betekent dus dat de wens van een gedeelte van de inwoners van Esch die aan de noordzijde van de Esschestroom wonen om bij Vught ingedeeld te worden, niet gehonoreerd wordt. De inbreng uit de gespreksronde in de vier dorpen kan wel nog leiden tot correcties op perceelniveau. Voor Esch (2163 inwoners) gaf een inventarisatie van deze in april gehouden gespreksronde géén volledig beeld van de voorkeurgemeente bij herindeling. Een tweede consultatieronde in mei waarbij alle huishoudens in Esch konden reageren op een brief gaf volgens de gemeente Haaren wél een voldoende representatief beeld. Van de 611 ‘adressen’ die reageerden kozen er 246 voor aansluiting bij Vught, 343 voor Boxtel, 18 huishoudens hadden geen voorkeur en 4 kwamen niet tot overeenstemming. Het college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aan het herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt (4767 inwoners) voor Vught. Het voorstel is om de dorpen van de gemeente Haaren over te dragen aan de volgende gemeenten: Biezenmortel aan Tilburg, Esch aan Boxtel, Haaren aan Oisterwijk en Helvoirt aan Vught.

Zienswijzen
Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …