Gemeentebelangen wil stop op omzetten eengezinswoningen

Gemeentebelangen wil een onmiddellijke stop op de mogelijkheid om eengezinswoningen om te zetten in studentenwoningen of huisvesting van arbeidsmigranten.

Recent bleek een vergunning te zijn verleend voor het inrichten van een woning voor kamerverhuur, terwijl dit pand midden in een wijk staat met eengezinswoningen. Volgens het bestemmingsplan is dit mogelijk, een gat in de markt voor huisjesmelkers en beleggers. In een brief aan het college schrijft fractievoorzitter Michel Versteeg: ‘Door een toenemende druk op de woningmarkt en een laag rendement op spaargeld is beleggen in onroerend goed steeds aantrekkelijker. Steeds vaker bereiken ons geluiden uit de grote steden waar woningen als beleggingspand worden gekocht met de bedoeling er zo veel mogelijk geld uit te halen. Recent is het ook in Vught voorgekomen dat een gemiddelde eengezinswoning werd gekocht met de bedoeling daar een kamerverhuurbedrijf te beginnen door woningsplitsing t.b.v. kamerverhuur. Gewoon in een woonwijk, gewoon in een buurt waarin het niet gebruikelijk is eengezinswoningen om te zetten in ‘studentenwoningen’ of huisvesting voor arbeidsmigranten. We moeten investeerders géén kans geven gebruik te maken van een gat in de gemeentelijk regelgeving door gezinswoningen aan de markt te onttrekken ten gunste van kamerbewoning. De gemeente kan niet anders dan onder voorwaarden tot veiligheid etc. een vergunning verlenen omdat niets zich in het vigerende bestemmingsplan daartegen verzet. Dit vraagt om maatregelen!’

Vier vragen
De fractie van Gemeentebelangen stelt het Vughtse college in de brief de volgende vier vragen: Bent u bekend met deze situatie en acht u deze ontwikkeling wenselijk? Bent u het met ons eens dat louter kamerverhuur, waarbij geen sprake is van direct toezicht door onderhuur, leidt tot verslonzing van de woonomgeving (zoals fietsen in de voortuin, slecht tuinonderhoud en geluidsoverlast)? Bent u het eens met bewoners/huiseigenaren die vrezen voor hun woongenot en waardedaling van hun woningen? Welke maatregelen neemt u op korte termijn om bovengeschetste ontwikkelingen zo snel mogelijk te stoppen?

Vergunning verleend
Na Gemeentebelangen stelde het CDA het onderwerp aan de orde in de commissievergadering van afgelopen donderdag. Wethouder Peter Pennings gaf aan dat het college op zeer korte termijn gaat antwoorden op de schriftelijke vragen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Dat kost enige tijd. Hij vertelde wel dat de vergunning door de gemeente is verleend: “We konden niet anders.”

Kijk ook bij

‘Speldje van verdienste’ van NM Kamp Vught

Gerrie Vastenburg (foto rechts) en Annemieke van Krevel uit Vught werden onlangs thuis verrast door …