Gemeentebelangen stelt vragen over veiligheid parkeergarages

De fractie van Gemeentebelangen heeft het Vughtse college vragen gesteld over de veiligheid van parkeergarages die gebouwd worden onder woningen. Er wordt daarbij gewezen op een voorval in Den Bosch waar op 17 januari 22 woningen onbewoonbaar werden als gevolg van een brand in een parkeergarage onder de woningen, waarbij de brandweer voor een klus kwam te staan die eigenlijk niet met de standaardmiddelen uit te voeren was.

Ook in Vught worden steeds meer parkeergarages onder woningen gebouwd. In Vught zijn er momenteel minstens 9 en ook bij nieuwbouw zijn daar plannen voor. GB wijst op de grote risico’s voor leefbaarheid en veiligheid bij brand in parkeergarages. Het gaat daarbij om instortingsgevaar, brandbaar gas, dichte rookontwikkeling en de aanwezigheid van elektrische auto’s, die moeilijk te blussen zijn en die na het blussen opnieuw in brand kunnen vliegen.

Deze gevolgen én de grote verschillen tussen veiligheidseisen voor parkeergarages roepen bij Gemeentebelangen de volgende vragen op: Ziet het college de noodzaak voor een Vughts plan voor risicobeheersing/-beperking, dat verder strekt dan huidige regelgeving, voor bestaande en toekomstige parkeergarages in Vught? Welke mogelijkheden heeft het college om de veiligheidseisen die gesteld worden aan parkeergarages bij te stellen? Leeftijd en omvang van parkeergarage zijn nu bepalend voor bijvoorbeeld het wel of niet aanleggen van een sprinklerinstallatie terwijl de risico’s in alle parkeergarages nagenoeg gelijk zijn. Zijn er mogelijkheden om binnen de regio samen op te trekken om tot passende en veilige maatregelen te komen? Zijn maatregelen of stappen hiertoe al genomen? Welke maatregelen kunnen getroffen worden in het kader van preventie en voorlichting aan bewoners die boven de parkeergarage wonen en wiens verantwoordelijkheid is dat?

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …