Hans Schuurmans

Gemeentebelangen: Hans Schuurmans vervangt tijdelijk Joseph Verzandvoort

Joseph Verzandvoort

Joseph Verzandvoort heeft zich als raadslid van Gemeentebelangen Vught helaas ziek moeten melden, omdat hij na een hartoperatie onvoldoende herstel ziet en op advies van zijn arts al zijn activiteiten op een laag pitje moet zetten. De gemeentewet voorziet erin dat een raadslid bij ziekte maximaal 16 weken mag worden waargenomen. Hans Schuurmans, nummer 12 op de lijst bij de verkiezingen 2018, heeft zich bereid verklaard de plaats van Joseph tijdelijk in te nemen. Voor Hans een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met het raadswerk en voor de fractie van Gemeentebelangen belangrijk om op volle sterkte te blijven.

Hans Schuurmans, geboren en getogen in Vught, is werkzaam als senior forensisch therapeutisch werker en voormalig lid van de Vughtse Brandweer. Het is daarom niet zo vreemd dat, naast een brede belangstelling voor het Vughtse, ‘zorg voor veiligheid’ hoog in zijn vaandel staat. Hans Schuurmans zal in de raadsvergadering van 7 november worden geïnstalleerd.

Kijk ook bij

Gratis pakket voor Burendag op 25 september!

Zaterdag 25 september is het weer Burendag! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn …