Gemeente zet Vughtse Regeling na evaluatie pilot ongewijzigd voort

Na een pilotperiode van ruim een jaar, geeft de recente evaluatie van De Vughtse Regeling geen aanleiding om deze te wijzigen. Dat is de gezamenlijke conclusie van de expertgroep van deelnemers, bewoners in de weg- en spoorzone en de Commissie De Vughtse Regeling. Zij stellen vast dat de regeling helder is en functioneert, dat er geen drempel is om mee te doen en dat de gebruikers er blij mee zijn. De gemeente zet de Vughtse Regeling daarom onveranderd voort.

Op dit moment maken drie aanvragers daadwerkelijk gebruik van de regeling. De Commissie De Vughtse Regeling stelt vast dat het aantal aanvragen beperkt is en dat er nog geen aanvragen zijn afgevallen vanwege gebrek aan urgentie. Gebeurt dit later wel, dan overweegt de commissie om ook de mate van overlast (geluid en trillingen) als criterium mee te nemen.

De gebruikers, en andere bewoners die er gebruik van kunnen maken, geven aan blij te zijn met de regeling als vangnet en garantie van de gemeente. Ook zijn er enkele kanttekeningen. Zo wijst een aantal inwoners op optredende waardevermindering door PHS, die niet wordt gecompenseerd door de regeling. Deze gaat immers uit van de taxatiewaarde op het moment dat van de regeling gebruik wordt gemaakt.

Ten slotte laat de evaluatie zien dat De Vughtse Regeling bekend is onder de doelgroep. Inwoners weten de gemeente goed te vinden bij vragen over de regeling en de aanvraagprocedure. Belangstellenden ervaren bovendien geen drempel om mee te doen aan de regeling.

Meer weten over De Vughtse Regeling?
Via www.rijksinfravught.nl is informatie over het toepassingsgebied, de entreevoorwaarden en het aanvraagformulier terug te vinden. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Kijk ook bij

Heeft de waterstofauto nog toekomst?

Ingezonden mededeling Wanneer je de cijfers van de verkochte aantallen auto´s bekijkt, dan valt het …