Peter Pennings, Saskia Heijboer, Joske Jansen en Charlotte Beukeboom (v.l.n.r.) tekenden de prestatieafspraken 2020. Ze deden dit namens de gemeente Vught, Woonwijze en haar huurders belangenvereniging. (foto: Emmy de Graaf)

Gemeente Vught, Woonwijze en huurdersbelangenvereniging hebben vertrouwen in samenwerking

Een gemeente waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Vught, Woonwijze en haar Huurders Belangenvereniging (HBV). Om hiervoor te zorgen, worden er ieder jaar prestatieafspraken gemaakt. Hierin wordt samen de koers bepaald voor het komende jaar.

Wat opvalt bij de prestatieafspraken voor 2020, is dat deze een stuk korter zijn dan de jaren daarvoor. Dit kan doordat er vertrouwen is tussen de partijen over de afspraken die zijn gemaakt over terugkerende zaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage die Woonwijze levert op het gebied van leefbaarheid en de ondersteuning van de gemeente aan De Rode Rik.

Geschikte woningen
Wat wel op papier staat, is de voortgang van de Grote Zeeheldenbuurt. In 2020 start de bouw van deze moderne, energiezuinige wijk. Deze wijk beantwoordt aan de vraag naar een grotere diversiteit in de woningvoorraad en stimuleert de doorstroming naar andere geschikte woningen. Belangrijk aandachtspunt in de prestatieafspraken is de zorg voor kwetsbare bewoners die (langer) zelfstandig wonen.

Wat de afspraken dit jaar extra bijzonder maakt, is dat dit het eerste jaar is dat de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting gefuseerd is met Woonwijze. Om ervoor te zorgen dat de belangen van deze bewoners voldoende worden vertegenwoordigd, is de HBV van Woonwijze uitgebreid met huurders van de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting. De afspraken die eerder zijn gemaakt met de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting zijn door Woonwijze overgenomen.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …