Gemeente Vught voorkomt wildgroei van kamerverhuur

In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ staat dat bijzondere woonvormen, zoals kamerverhuur, slechts beperkt zijn toegestaan. Om kamers in Vught te verhuren, is voortaan een omgevingsvergunning nodig. Hiermee wil het college ongecontroleerde verhuur van woningen aan personen die geen huishouden vormen, voorkomen.

Dit was een wens van de gemeenteraad waarover vorig jaar al een besluit is genomen. Met het parapluplan legt de gemeente deze regeling in één keer voor heel de gemeente Vught vast.

Overlast
De huidige bestemmingsplannen bieden onbedoeld ongelimiteerd ruimte voor andere vormen van wonen dan de huisvesting van één huishouden per woning. Kamerbewoning, onder andere door studenten of arbeidsmigranten, en andere bijzondere woonvormen zijn nu in de bestaande plannen rechtstreeks toegestaan. Het college wil dit tegengaan, omdat deze woonvormen overlast kunnen geven in de directe omgeving, zoals een toename van het aantal bewoners in één huis of een toename van het aantal auto’s in de straat. Met het parapluplan kamerverhuur kan de gemeente aanvragen voor bijzondere woonvormen goed beoordelen en mogelijke overlast voorkomen.

Ter inzage
Sinds donderdag 15 april ligt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage. Daarna wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd om het vast te stellen.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …