Gemeente Vught verkoopt locatie Molenven voor woningbouw

De gemeente Vught heeft de bouwlocatie Molenven verkocht aan IMvest vastgoed. Zowel financieel als op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid scoorde IMvest het beste. Het college is dan ook verheugd over de ontwikkelaar en zijn plan. Het ontwerp sluit naadloos aan op de uitstraling en de sfeer van de wijk en het rijksmonumentale karakter van het voormalige schoolgebouw (Krophollercomplex).

Het plan van IMvest voldoet aan alle voorwaarden die bij de aanbesteding zijn gesteld. Het plan voorziet in de bouw van 12 vrijesectorkoopwoningen met de nodige parkeerplaatsen. Tien woningen komen in het bestaande rijksmonumentale schoolgebouw. Twee nieuwe energieneutrale woningen worden gebouwd op de plek waar nu de noodlokalen van de oude school staan.

Monumentale waarden
Uit het ontwerp en de toelichting blijkt zeer overtuigend dat er een goede en fraaie overgang naar wonen plaatsvindt, mét behoud en versterking van de monumentale waarden. Het hoogteverschil aan de achterzijde van het hoofdgebouw wordt benut om een patioruimte te creëren met voldoende aandacht voor privacy. De historische elementen blijven goed behouden. Daarnaast is de hoofdentree belangrijk en wordt dit een ingang voor twee woningen.

Perfecte aansluiting
Ook de twee nieuwe woningen sluiten perfect aan op de omliggende bebouwing. Dit onder andere door middel van het gebruik van een klassieke baksteenstructuur in een nieuw jasje. De toekomstige openbare ruimte is duidelijk vormgegeven van haag tot haag en van gevel tot gevel, waarbij de auto nadrukkelijk te gast is in het hofje. Het college is dan ook van mening dat het meest aansprekende plan gewonnen heeft. Het ontwerp draagt bij aan de identiteit, schaal en uitstraling die het college voor het gebied voor ogen heeft. De koopovereenkomst is inmiddels getekend. Op korte termijn organiseert IMvest een informatiebijeenkomst voor de buurt. Daarna volgt de planuitwerking, de bestemmingsplanwijziging en vervolgens de procedure voor de omgevingsvergunning. Als alles volgens plan verloopt, kan medio 2021 de schop in de grond en start de verbouwing aan het hoofdgebouw. In 2022 kunnen dan de eerste bewoners gaan genieten van hun nieuwe woning.

Kijk ook bij

Een dansje en glimlach bij ‘stoute’ protestactie horeca

De bliksemactie van de Vughtse horeca toverde afgelopen zaterdag in het centrum en in Helvoirt …