Gemeente Vught geeft extra steun aan ondernemers

Om de Vughtse ondernemer te helpen in deze onzekere tijd, neemt het college van B&W een aantal maatregelen. Zo krijgen alle ondernemers automatisch uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen en worden er tijdelijk geen nieuwe belastingaanslagen verstuurd. Verder past de gemeente een soepel invorderingsbeleid toe en brengt ze voor de maanden dat een terras verboden is, geen terrashuur in rekening. Met dit lokale steunpakket wil de gemeente de ondernemers een steuntje in de rug geven.

Naast bovenstaande regelingen om ondernemers te steunen, neemt de gemeente nog andere maatregelen. Zo is er extra ondersteuning voor zelfstandigen via de ‘Bijstand zelfstandigen’ (Bbz). Deze uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. De gemeente heeft extra personeel vrijgemaakt om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. De gemeente gaat soepel om met aanvragen voor ruimere openings- en bevoorradingstijden. Waar mogelijk koopt de gemeente haar producten en diensten in bij lokale ondernemers. Leges voor evenementen die vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, worden terugbetaald. De gemeente spant zich in om alle rekeningen binnen zeven dagen te betalen. De komende week werkt de gemeente deze maatregelen verder uit. Alle informatie hierover is dan te vinden op de website van Vught, www.vught.nl. Met deze maatregelen hoopt de gemeente Vught de financiële druk bij de Vughtse ondernemers te verlichten.

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …