Impressie nieuwbouw gezien vanaf fietspad achterzijde (beeld DoepelStrijkers architecten)

Gemeente Vught en VSBfonds steunen uitbreiding Nationaal Monument Kamp Vught

De gemeente Vught heeft in de raadsvergadering op 13 september besloten om een eenmalige bijdrage van 150.000 euro toe te kennen aan het vernieuwingsplan van Nationaal Monument Kamp Vught. Onlangs maakte het VSBfonds bekend een bijdrage van 100.000 te schenken voor dit plan. Hiermee komt een sluitende begroting een grote stap dichterbij.

Directeur Jeroen van den Eijnde: “We zijn zeer blij met deze nieuwe bijdragen, omdat hiermee de realisatie een stuk dichterbij komt. We zijn er nog niet, maar verwachten in de komende periode nog de nodige toezeggingen. Bovendien zijn er acties van onze vrijwilligers en hopen we naast de overheden en de fondsen, ook het bedrijfsleven en particulieren te kunnen aanspreken voor een bijdrage. In stand houden van het herinneringscentrum en dat waar wij voor staan, is in het belang van een toekomst in vrijheid voor ons allen en dus ook een zaak van ons allemaal.”

Nationaal Monument Kamp Vught streeft ernaar om eind 2019 de huidige vaste presentatie geheel te hebben vernieuwd. Tevens komt een nieuwe aanbouw aan de achterzijde, die is bestemd voor de ontvangst van (school)groepen. In het plan ‘Succesvol verder: met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ zijn de knelpunten en wensen van het herinneringscentrum uitgewerkt. Het museum kreeg op 4 mei van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als eerste goed nieuws met een toekenning van 1 miljoen euro. De provincie Noord-Brabant heeft in juli ook 1 miljoen euro toegezegd. Dankzij de steun van de Stichting Dioraphte, de stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught, een bijdrage uit eigen middelen (o.a. de gewonnen Museumprijs in 2016), de gemeente Vught en het VSBfonds staat de teller nu op 2.450.000 euro. Het museum heeft in totaal 4,1 miljoen euro nodig om de plannen te realiseren.

Kijk ook bij

Kerstconcerten Kerstkoor Boxtel

De Vereniging Kerstkoor Boxtel zal dit jaar twee kerstconcerten verzorgen. U bent van harte welkom …