V.l.n.r.: Rick Groetelaars (PPA), Nico Prevoo (VVD) en Harvy Schouten (CDA)

Géén windmolens in Gestel

In de raadsvergadering van 20 mei hebben VVD, PPA en CDA aan de gemeenteraad en het college het voorstel ingediend om in ieder geval tot 2030 géén windmolens in Sint-Michielsgestel te plaatsen. Dit voorstel is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De afgelopen maanden is het college bezig geweest met de ontwikkeling van een visie op wind in Gestel, als gevolg van de opgave vanuit de RES. In deze periode is gesproken met de gemeenteraad en met inwoners over wind, het plaatsen van windmolens en waar. In de raad was een meerderheid van de partijen hierin al terughoudend, maar de meerderheid van de raad wilde toch onderzoek ernaar. Dit vanwege de RES-opdracht vanuit Rijk en provincie om elke gemeente duurzamer te maken. Vanuit de inwoners kwam meteen al veel weerstand tegen de optie van windenergie. In de windvisie die in december is gepresenteerd door het college waren vijf zoekgebieden vastgesteld. De zoekgebieden waren Wilhelminapark, Koesteeg, ’t Woud, Kloosterstraat en het Máximakanaal. Hierbij werd al vrij snel geconcludeerd dat de locaties Koesteeg en ’t Woud afvallen, omdat zij in te kleinschalige gebieden liggen. Door de gemeente ’s-Hertogenbosch is op 18 mei definitief besloten om in de gebieden Kloosterstraat en Máximakanaal tot 2030 géén windturbines te gaan ontwikkelen. Daardoor vielen er nog twee locaties af. Alléén het Wilhelminapark zou eventueel als locatie overblijven.

Onbespreekbaar
De raadsleden van VVD, PPA en CDA proefden vanuit de gemeenteraad en de inwoners al eerder dat het Wilhelminapark eigenlijk onbespreekbaar zou zijn. Belangrijkste reden is dat het Wilhelminapark in een cultuurhistorisch waardevol landschap ligt tussen beekdalen, waarvan de waarde aanzienlijk zou worden aangetast als er in deze beekdalen een windmolenpark komt.
Uiteindelijk wilden VVD, PPA en CDA hierover op korte termijn aan iedereen duidelijkheid geven waar zij als partijen voor staan en dat ze goed luisteren naar de meerderheid van hun burgers en achterbannen. Inwoners verdienen dat ook. Geen politiek ellenlange discussies als de uitkomst toch helder is. Vandaar dat de 3 partijen het voorstel indienden om in ieder geval tot 2030 geen windmolens te plaatsen in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Het voorstel heeft voor enige commotie gezorgd in de pers bij een klein aantal voorstanders van wind. De raadsleden van de 3 fracties vinden echter, dat een democratie waar 85% van de inwoners tegen windmolens is, je als politieke partij daarnaar moet luisteren.

Kijk ook bij

De Corona Monologen: zes indringende voorstellingen

Tijdens de ‘Bossche Zomer’ zullen De Corona Monologen (een terugblik…) te zien zijn. Van 7 …