Géén toiletten op nieuw station in Vught

Toegankelijk Vught, een projectgroep van Ouderen Samen, heeft een brief gestuurd naar het Vughtse college en de gemeenteraad waaruit verbazing en grote teleurstelling blijkt over de gepresenteerde PHS-plannen voor het nieuwe station in Vught. De werkgroep zegt over het algemeen positief te zijn over de samenwerking met de gemeente als overlegpartner, maar nu vraagt zij zich af hoe het mogelijk is dat in deze hele ontwikkeling geen openbare sanitaire voorzieningen zijn meegenomen.

De presentatie tijdens de informatieavond over PHS van enkele weken geleden was duidelijk en liet zien dat de omgeving van het station een ingrijpende make-over gaat krijgen. Het nieuwe station krijgt een mooie open uitstraling en ook een prachtige open fietsenstalling. De verdiepte ligging van het perron wordt bereikbaar via een glazen lift, maar een goede sanitaire voorziening ontbreekt, terwijl toch zo langzamerhand wel bekend is dat die voor veel reizigers, zeker voor ouderen, van groot belang is. De werkgroep is verbaasd omdat Vught: gastvrijheid en toerisme promoot, een gemeente wil zijn waar iedereen zich welkom voelt, een zorggemeente is die, al enkele jaren bezig is om een toiletvriendelijke gemeente te worden door vaststelling van de Lokale Inclusie Agenda (LIA), waarin het belang van openbaar toegankelijk sanitair wordt erkend en onderschreven. De werkgroep wijst er ook op dat de gemeente aan ondernemers vraagt hun sanitair open te stellen, maar dan wel zelf het goede voorbeeld zou moeten geven en van elke gelegenheid gebruik zou moeten maken om openbare sanitaire voorzieningen te realiseren.

De werkgroep pleit ervoor om het oude stationsgebouw, dat iets verplaatst zal worden, weer een openbare functie te geven en schrijft: “Het is tenslotte een gemeentelijk monument. Daarbij zouden in of in de directe omgeving openbare sanitaire voorzieningen aangelegd moeten worden en daarbij mag zeker ook het rolstoeltoegankelijke sanitair niet vergeten worden. Er zijn genoeg ideeën en goede voorbeelden om te komen tot een passende oplossing. De werkgroep Toegankelijk Vught denkt hierbij graag mee, gesteund door de landelijke toiletalliantie die voldoende en uitgebreide deskundigheid heeft op dit gebied.”

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …