Géén spreekuur Adviesraad Sociaal Domein 27 augustus

Het spreekuur in DePetrus van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Vught gaat op donderdag 27 augustus niet door in verband met de vakantie van de leden. Mochten er mensen zijn die toch zaken willen delen met de adviesraad dan kunnen zij gebruik maken van het contactformulier op www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl.

Kijk ook bij

Historische kaarten in DePetrus

In 2017 bracht de Stichting Erfgoed Vught een atlas uit met historische kaarten van Vught …