Géén spreekuur Adviesraad Sociaal Domein 27 augustus

Het spreekuur in DePetrus van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Vught gaat op donderdag 27 augustus niet door in verband met de vakantie van de leden. Mochten er mensen zijn die toch zaken willen delen met de adviesraad dan kunnen zij gebruik maken van het contactformulier op www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl.

Kijk ook bij

Gratis pakket voor Burendag op 25 september!

Zaterdag 25 september is het weer Burendag! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn …