Geen geld voor renovatie gebouw Theater de Speeldoos

Het pand waarin Theater de Speeldoos is gevestigd, werd in 1977 gebouwd en dient nu 42 jaar als cultuurtempel van Vught. In opdracht van het tijdelijk bestuur heeft VB&T Projectmanagement uit Eindhoven in februari 2019 een onderzoek gedaan naar de status van het pand. De voornaamste conclusie is dat de huidige technische staat van het pand matig is en als het pand nog 30 jaar gebruikt moet worden voor de huidige activiteiten, is een grote renovatie noodzakelijk. De kosten worden begroot op 4,3 miljoen euro (excl. btw).

Dit bedrag is grofweg opgebouwd uit het wegwerken van achterstallig onderhoud, het vervangen van verouderde technische installaties, het aanpassen aan de eisen van duurzaamheid en vooral ook het versterken van de aantrekkelijkheid als verblijfslocatie voor de bezoekers en huurders. Indien in de Speeldoos ook professionele voorstellingen mogelijk blijven, zal dat kunnen met beperkte meerkosten.

Nieuw theater
Als alternatief voor renovatie zou er een nieuw sociaal-cultureel centrum/theater gebouwd kunnen worden. Met een efficiëntere indeling (ca. 2500 m2) en investeringskosten van 2000 tot 2500 euro per m2, betekent dat een investering van 5 tot 6 miljoen euro (excl. btw en grondkosten) voor een nieuw gebouw. Voordeel van nieuwbouw is dat exploitatiekosten lager zijn als gevolg van betere isolatie, er een aantal jaren géén groot onderhoud gepleegd hoeft te worden en de mogelijkheid bestaat de horecafunctie sterker te maken. Bovendien kan het nieuwe gebouw eventueel op een andere locatie gebouwd worden.

Geen geld voor renovatie
Het eigen vermogen van de Speeldoos bedraagt per eind 2018 volgens concept jaarcijfers 1.168.943 euro en er is een voorziening voor groot onderhoud in de cijfers opgenomen van 935.596 euro. Er is een cijfermatige reserve opgebouwd, maar er zijn helaas géén gelden om enige renovatie te bekostigen. Er is zelfs geen geld voor de noodzakelijke lift van 35.000 euro. Met de noodzakelijke renovatie in het vooruitzicht, geen opgebouwde reserves en een beperkte verdiencapaciteit, ziet het tijdelijk bestuur van de Speeldoos als enige optie het voeren van overleg met de gemeente over het vervreemden van het onroerend goed. Daarbij wordt opgemerkt dat het in Nederland gebruikelijk is dat het gebouw van een stadstheater eigendom van de gemeente is en dat het onroerend goed ondergebracht is bij de afdeling vastgoed van de gemeente, danwel in een aparte entiteit (Theatereigenaar bv).

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …