Geen extra onderzoek naar aanwezigheid dassenburcht bij Jagersboschlaan

Tijdens de raadsvergadering van 17 september diende de SP een motie, vreemd aan de orde van de dag, in waarin het college met klem verzocht wordt een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten als das en bunzing rond de Jagersboschweg. De werkgroep Jagersboschlaan, ondersteund door diverse organisaties en de SP, is een petitie gestart met hetzelfde verzoek.

De gemeente heeft Bureau Cobra in juni een quickscan laten uitvoeren om erachter te komen of de verharding van de Jagersboschlaan gevolgen zou hebben voor de beschermde diersoorten die mogelijk in dit gebied voorkomen. De conclusie was dat er wel beschermde diersoorten in het gebied actief zijn, maar dat die door de aanleg van de fietsstraat weinig gevaar lopen, doordat ze vooral ’s nachts actief zijn wanneer de verkeersbewegingen zeer gering zijn. Bovendien zullen overstekende dieren door de snelheidslimiet voor verkeer tijdig kunnen vluchten voor passerende auto’s. Een toename van gemotoriseerd autoverkeer leidt volgens de onderzoekers niet tot toename van verkeersslachtoffers. Het aantal overstekende dieren in de huidige situatie is naar verwachting namelijk al vrijwel nihil. Dit vanwege het aaneengesloten hekwerk dat voor het overgrote deel aan weerszijden van het projectgebied aanwezig is.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 23 september. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Marieke van den Broek haalt zilver bij Beauty Awards

Zondag 25 april is bekend geworden dat Marieke van den Broek de tweede prijs heeft …