Geen Elbrimale Musicale-Vught meer

Het bestuur van Stichting Elbrimale Fonds heeft besloten om vanwege een organisatorische structuurwijziging, de openbare activiteiten te beëindigen, waaronder het jaarlijkse muziekevenement Elbrimale Musicale-Vught. Voorzitter Leo Willemen: “Jammer, dat zeker, maar om maar eens een cliché te gebruiken … aan alles komt een eind.”

Leo Willemen, Jan Jansen en Jeanne Verhoeven-Olijslagers, kijken terug op 11 fantastische ‘muzikale’ jaren, in het besef dat ze duizenden muziekliefhebbers gratis hebben kunnen laten genieten van vele concerten en ca. 540 musici en vocalisten een podium hebben kunnen bieden.

De bestuursleden danken zeer hartelijk de besturen/directies/managers/medewerkers van de locaties, alle sponsors, de gemeente Vught, alle donatieverstrekkers, de media, de vrijwilligers en vele anderen die in de voorbije jaren op welke wijze dan ook – materieel, financieel of fysiek – een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van die activiteiten. Leo Willemen:”’t Is mooi geweest!”

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …