Geen champagne


Onder het artikel ‘Dit keer géén champagne’ over de N65 werd vorige week in Het Klaverblad een vreemde vergelijking gemaakt met 2011. In dat jaar was het de gemeenteraad en het gemeentebestuur met overweldigende steun en inzet van de Vughtse bevolking gelukt om 100 miljoen euro binnen te halen voor de verdieping van de N65. Dat was een prestatie van formaat, zeker in tijden van recessie en dus wilde D66 toen graag toosten op dit gezamenlijk behaalde resultaat. Op het moment van het ontkurken was er echter nog helemaal geen bouwplan, zoals in het artikel van vorige week werd gesuggereerd. De kop boven het artikel was wel treffend: dit keer géén champagne. Zeker niet nee, want D66 is geschrokken over de wijze waarop er in de eindfase van dit megaproject met aanwonenden, belangengroepen, bezwaarmakers en andere inwoners is omgegaan. Velen hebben zich de afgelopen weken uitgesproken over de schofferende wijze waarop zij behandeld zijn bij het inbrengen van goed onderbouwde op- en aanmerkingen. Dat is niet alleen schadelijk voor de verantwoordelijk wethouder, maar voor de hele Vughtse politiek. In de eindfase werd pijnlijk duidelijk dat de afgelopen twee jaar in het N65-dossier inwoners genegeerd zijn. Deze coalitie heeft een vierde wethouder aangesteld, speciaal voor meer en beter contact met inwoners en belangenorganisaties. Het CDA had alle persoonlijke contactmomenten van de wethouder met burgers van de afgelopen twee jaar opgevraagd. Uit de meer dan 150 toegezonden A4’tjes bleek dat in het N65-project slechts een enkel contactmoment geweest is tussen de verantwoordelijk wethouder en inwoners.

Maar ook aan het plan zelf werd niets meer verbeterd. Op geen enkele wijze is nog geprobeerd om in goed overleg met inwoners en de gemeenteraad het plan beter te maken voor Vught. Het vervallen van een aansluiting bij In ’t Groene Woud bijvoorbeeld. Dat is niet alleen desastreus voor het restaurant, maar ook voor Helvoirt en Cromvoirt die daardoor nóg meer zwaar verkeer door hun dorpen krijgen. Landelijke politieke partijen in de gemeenteraad hadden hierin een belangrijke rol kunnen spelen, maar sinds 2018 is er geen gezamenlijke lobby meer. De landelijke partijen zijn sindsdien nooit meer ingezet richting provincie en Tweede Kamer, omdat er toch niets meer in het vat zou zitten. Wat een gemiste kans.

Voor ons is het N65-plan een half plan en was het niet rijp voor besluitvorming. Voor uitstel om wat reparatiewerk te doen, kregen D66, SP en CDA de handen niet op elkaar; dit was een voldongen feit. Er was twee jaar de tijd om de gevolgen van dit plan in kaart te brengen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Want doorrijden op de N65 is een fijn vooruitzicht, maar als we er door het schrappen van verschillende aansluitingen op de N65 in Vught zelf levensgevaarlijke situaties ontstaan of op straten als de Helvoirtseweg er een verdubbeling van het verkeer voor terugkomt, is het een regelrechte nachtmerrie. Niet alleen voor aanwonenden, maar voor iedereen. Met pijn in het hart kon D66 niet anders dan tegenstemmen. De champagne staat koud voor het moment dat de plannen wel af zijn en dat we kunnen toosten op een mooi gezamenlijk, breed gedragen resultaat.

Fractie D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …