Gebruikers heel tevreden over huidige Speeldoos

Donderdag 20 mei werden de Vughtse raadsleden bijgepraat over de stand van zaken in het onderzoek van adviesgroep Synarchis naar een businesscase voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum, dat de Speeldoos moet gaan vervangen. Daarbij kwam naar voren dat de huidige gebruikers van de Speeldoos zeer tevreden zijn over wat ze nu hebben en dat er nauwelijks aanvullende wensen zijn.

De medewerkers van het adviesbureau hebben gesproken met 35 gebruikers en stakeholders van de Speeldoos en hebben 25 potentiële gebruikers van de accommodatie schriftelijk geënquêteerd. De akoestische kwaliteit van de Speeldoos wordt algemeen geroemd, evenals de service die wordt geboden. Als minpunten kwamen naar voren de kwaliteit van de luchtbehandeling en de toegankelijkheid. Sander Fooij van Synarchis vond het opmerkelijk dat er bij de gebruikers nauwelijks aanvullende wensen waren. De teneur van hun inbreng was dan ook ‘Geef ons terug wat we nu hebben.’ Het is de bedoeling dat in het nieuwe gebouw een multifunctionele zaal komt met een vlakke vloer en 250 zitplaatsen. Bij de gebruikers is wel zorg dat e.e.a. ten koste zal gaan van de ambiance.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 26 mei. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …