GB komt met initiatiefvoorstel over burgerpanel

De fractie van Gemeentebelangen kwam in de ‘Gezamenlijke commissie’ van donderdag 15 april met een initiatiefvoorstel om te starten met burgerpanels bij ‘grote’ projecten of projecten die veel impact hebben op de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van Vught. Ook werd voorgesteld de RES als pilot te gebruiken om burgerpanels door te ontwikkelen in de toekomst.

Gemeentebelangen stelt dat in het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ is opgenomen dat ‘een flinke slag dient te worden gemaakt in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en bestuurscultuur met meer aandacht voor burgerparticipatie’. De fractie vindt het belangrijk dat de daad snel bij het woord wordt gevoegd. Meer transparantie, toegankelijker en beter aanspreekbaar bestuur en de inwoners meer en eerder betrekken bij beleid leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Juist in deze dynamische tijden, waarin veel gebeurt binnen de gemeente Vught, is daar volgens GB meer behoefte aan dan ooit. GB wijst erop dat minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft aangesteld om te onderzoeken hoe burgers het beste meegenomen kunnen worden om breed gedragen oplossingen te vinden. Deze onafhankelijke expertcommissie denkt dat vooral burgerpanels daarbij een rol kunnen spelen.

Lees het volledige artikel op pagina 7 van Het Klaverblad van 21 april. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Voorbereidingen Zomerschool Vught in volle gang

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en steeds meer 55-plussers zijn gevaccineerd, is er goede …